Nieuwe Open VLD-ploeg zet in op communicatie

Open VLD wil de komende jaren sterk inzetten op de uitbouw van de lokale partijwerking, inhoud, communicatie en netwerking. Kersvers partijvoorzitter Gwendolyn Rutten stelde vandaag haar nieuwe kring vertrouwelingen voor. Opvallend daarbij is dat heel wat van hen een verleden in de communicatie hebben.

Europarlementslid Philippe De Backer wordt bewegingssecretaris van Open Vld. Vlaams parlementslid Dirk Van Mechelen wordt penningmeester en Hilde Vautmans internationaal secretaris.

In een mededeling stelt Rutten dat ze "de partij beter wil stroomlijnen en de komende maanden en jaren sterk wil inzetten op de uitbouw van de lokale partijwerking, inhoud, communicatie en netwerking." De Backer wordt als bewegingssecretaris een belangrijke schakel tussen het partijhoofdkwartier en de lokale afdelingen. "Het versterken van de band met onze lokale afdelingen en liberale nevenorganisaties wordt immers een prioriteit", aldus Rutten.

Het partijbestuur bekrachtigde vandaag ook de beslissing van de nieuwe voorzitter om iedere eerste maandag van de maand een uitgebreid partijbestuur bijeen te roepen waarin naast de fracties ook extra niet-mandatarissen zullen worden uitgenodigd. Rutten wil daarnaast ook de functie van de partijraad, die voornamelijk uit lokale vertegenwoordigers bestaat, herwaarderen.