"Belastingvoordeel voor aandelen onfatsoenlijk"

De socialistische vakbond ABVV wijst het voorstel van minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) af om spaarders aan te moedigen te investeren in risicokapitaal. Hij wil zo meer zuurstof geven aan de KMO's door gezinnen te laten overstappen van het spaarboekje naar aandelen.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw is daar niet mee opgezet. In een mededeling noemt hij het aantrekkelijk maken van investeringen in risicodragend kapitaal "onfatsoenlijk". "Onze overheid heeft nog maar net vele miljarden in de banken moeten pompen, geld dat de gewone werknemer heeft moeten ophoesten om hen te redden van hun ondergang door hun ongebreidelde speculaties", zegt hij.

"Nu we eindelijk bekomen hebben dat de roerende voorheffing opgetrokken wordt van 21 procent naar 25 procent (...) gaan we toch niet terug naar af?", zegt De Leeuw nog. Hij ziet een inconsequentie met het voornemen om de belastingdruk te verschuiven van arbeid naar vermogen.

Middenstandsorganisatie Unizo vindt het voorstel van Vanackere om aandelen fiscaal aantrekkelijker te maken wel "een goede zaak".