"Nieuwe regeling erfrecht komt niets te vroeg"

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) wil dit jaar nog het erfrecht grondig moderniseren. Dat dateert nog uit de tijd van Napoleon en is niet meer aangepast aan de noden van de moderne maatschappij, met al haar nieuwe samenlevingsvormen. Turtelboom werkt aan "erfenissen op maat".

"Je merkt dat de samenleving ontzettend verandert", zegt Turtelboom in "Hautekiet" op Radio 1. "Er zijn veel meer nieuw samengestelde gezinnen, meer echtscheidingen en veel meer mensen die alleen wonen. Mensen leven ook langer, waardoor er bij grootouders veel meer vraag is om de erfenis of het opgebouwde vermogen aan de kleinkinderen door te geven.

Dit jaar nog wil Turtelboom een hele reeks wetsvoorstellen door het parlement krijgen. Ze streeft naar maatwerk, waarbij onder meer nieuw samengestelde gezinnen de mogelijkheid krijgen een eigen regeling uit te werken. "Maatwerk heb je nodig omdat gezinsvormen diverser zijn dan vroeger", vindt ze.

De huidige regelgeving is nogal rigide. Als er bij een overlijden van een ouder in een nieuw samengesteld gezin geen testament is, komen alleen de overlevende echtgenoot, de samenwonende partner en de natuurlijke kinderen in aanmerking en vallen stiefkinderen uit de boot. In een testament kan men de stiefkinderen wel betrekken, maar er zijn regels die dat beperken. "Wij zouden het gedeelte dat je vrij mag besteden, willen uitbreiden zodat je veel meer maatwerk kan leveren", zegt Turtelboom.

Ze wil ook het huwelijkscontract verruimen. "We willen in een contract mogelijk maken dat je kan bepalen hoe je je partner wil laten erven", verduidelijkt ze.

Grootouders kunnen nu al bepalen dat hun kleinkinderen rechtstreeks van hen kunnen erven. "Dat kan nu pas nadat de persoon is overleden", zegt Turtelboom. "We zouden dat nu graag uitbreiden, zodat het ook op voorhand kan worden geregeld."

Gewesten staan nu al verder

Het erfrecht is een federale materie, maar de fiscale regeling is een gewestelijke bevoegdheid. "Daar is men al en stapje voor", reageert specialist erfrecht Willy Huber. "Daar is de erfenis voor de stiefkinderen wel al gelijkgesteld met die van de natuurlijke kinderen."

Huber pleit voor gelijke rechten, of minstens de mogelijkheid om via een testament kinderen en stiefkinderen gelijk te stellen. "De nieuwe regeling komt niets te vroeg", vindt hij.