Agressie tegen treinbegeleiders is toegenomen

In de eerste helft van 2012 is het aantal gevallen van fysieke agressie tegen treinbegeleiders toegenomen. In die periode werden er 243 gevallen geregistreerd, wat op jaarbasis iets meer is dan in 2011 (476). Dat blijkt uit cijfers die federaal minister Paul Magnette (PS) heeft vrijgegeven. Maar volgens de NMBS is de globale agressie net afgenomen.

Sinds 2008, toen er 275 gevallen van agressie waren, zit het aantal continu in de lift. De meeste feiten worden gepleegd op de lijnen 25 (tussen Brussel-Noord en Antwerpen-Centraal), 50 (tussen Brussel-Noord en Gent-Sint-Pieters) en 36 (tussen Brussel-Noord en Luik). In 24 procent van de gevallen is een vrouwelijke treinbegeleider slachtoffer van fysieke agressie.

In een reactie op de cijfers laat Louis Maraite, de woordvoerder van de NMBS-Holding, weten dat de globale agressie -zowel slagen en verwondingen en lichte geweldplegingen als bedreigingen en beledigingen- ten aanzien van al het NMBS-personeel in de eerste negen maanden van 2012 afgenomen is.

In de eerste negen maanden van 2012 werden 1.042 feiten geregistreerd, een daling met 144 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Treinbegeleiders waren 896 keer (-37) het slachtoffer, operationeel personeel 51 keer (-25), Securail-werknemers 41 keer (-68) en verkooppersoneel 50 keer (-12).

Er werden 177 feiten met slagen en verwondingen (-14) geregistreerd, 244 lichte geweldplegingen (+17), 413 bedreigingen (-101) en 208 beledigingen (-46). Het aantal feiten met slagen en verwondingen ten aanzien van treinbegeleiders daalde met 5 tot 149, het aantal lichte geweldplegingen steeg met 37 tot 226, het aantal bedreigingen daalde met 66 tot 350 en het aantal beledigingen met 3 tot 171.

"We hebben een masterplan anti-agressie dat 55 maatregelen telt. De opleiding van het personeel is zeer belangrijk. Daarnaast is ook een zeer goede samenwerking met politie uitgebouwd. Voor elk feit dienen we klacht in bij het gerecht", aldus Maraite, die er voorts op wijst dat het stijgend aantal agressiegevallen de afgelopen 10 jaar ook verband houdt met de toename van het reizigersaantal in die periode met 50 procent.

Omdat de agressie vaak het gevolg is van discussie over reisbiljetten denkt de NMBS na over een vereenvoudiging van de tickets.