Belgen willen maatregelen voor betere luchtkwaliteit

Tweeëntachtig procent van de Belgen wil bijkomende maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de Europese Commissie. Meer dan de helft van de Belgen denkt dat de luchtkwaliteit de voorbije tien jaar achteruit is gegaan.

De Commissie peilde in de herfst van vorig jaar bij meer dan 25.000 Europeanen, onder wie ruim 1.000 Belgen, naar hun oordeel over de luchtkwaliteit. Meer dan de helft (56 procent) meent dat het de voorbije tien jaar bergaf is gegaan. De cijfers variëren van 81 procent in Italië over 67 procent in België tot 29 procent in Ierland.

Negenenzeventig procent van de Europeanen en 82 procent van de Belgen wil dat de Europese Unie extra stappen onderneemt. Veel Belgische respondenten (62 procent) vinden dat de luchtverontreiniging door de industrie het doelwit van nieuwe maatregelen moet zijn. Andere vaak geciteerde doelstellingen zijn vervuiling door transport (52 procent) en veranderingen in de levensstijl (30 procent).

Als meest efficiënte maatregelen citeren de Belgen strengere controles op verontreiniging door de industrie en de energieproductie (42 procent), betere informatie over de gevolgen van luchtverontreiniging (37 procent), strengere controles op de uitstoot van nieuwe auto's en vrachtwagens (36 procent), hogere financiële stimuli voor producten met lage uitstoot (35 procent) en een beperking van het verkeer in verontreinigde steden (30 procent).