Huisjesmelkers worden strenger aangepakt

De commissie Binnenlandse Zaken van de Senaat heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de strijd tegen de huisjesmelkers moet vergemakkelijken. Het voorstel laat de bijzonder kwetsbare situatie van het slachtoffer zwaarder doorwegen en sluit een achterpoortje dat tot heel wat misbruik leidde.

Om te kunnen spreken van het misdrijf huisjesmelkerij moeten volgens de huidige wet vijf elementen aanwezig zijn: terbeschikkingstelling, verhuur of verkoop, een roerend of een onroerend goed, omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, een abnormaal profijt en tenslotte de bijzondere kwetsbare situatie van het slachtoffer.

Maar artikel 433decies van het Strafwetboek vermeldt inzake huisjesmelkerij bovenop de "bijzonder kwetsbare situatie van het slachtoffer" ook dat de betrokken persoon "geen andere echte en aanvaardbare keuze heeft dan zich te laten misbruiken". Advocaten maken gretig misbruik van die bepaling omdat het moeilijk te bewijzen is dat het slachtoffer geen andere keuze heeft dan zich te laten misbruiken.

Het nu goedgekeurde wetsvoorstel van Bert Anciaux (SP.A) schrapt die bijkomende voorwaarde. "Zo wordt de wet veel duidelijker. Wie een woning in onaanvaardbare staat aan een abnormale prijs verhuurt of verkoopt aan iemand in een bijzonder kwetsbare situatie doet aan huisjesmelkerij. Punt", zegt Anciaux.

Het voorstel moet wel nog worden goedgekeurd door de voltallige Senaat en door de Kamer.