Meer en meer twintigers sparen voor pensioen

Pensioensparen wordt steeds populairder bij jongeren. Dat schrijft De Morgen. Bijna de helft van de mensen die vorig jaar met pensioensparen begonnen, zijn jonger dan 30 jaar.

Pensioensparen is de zogenoemde derde pijler in het pensioenstelsel, naast het wettelijke pensioen (eerste pijler) en het aanvullende pensioen via de werkgever (tweede pijler). Het individuele pensioensparen kan via een fonds op de beurs of via een verzekering met een vast rendement. Sparen voor je oude dag zit in de lift, vooral bij jongeren, zo blijkt uit de cijfers voor 2012.

Ergo, de specialist in pensioenspaarverzekeringen, telde vorig jaar 32.798 nieuwe contracten, 15 procent meer dan in 2011. ING België sloot 21.250 contracten voor nieuwe pensioenspaarders af, een toename met 10 procent. Belfius geeft geen cijfers over het aantal nieuwkomers, maar zag de stortingen met 4 procent aangroeien tot 225 miljoen. Voor AG Insurance zijn er 5 procent extra stortingen.

Opvallend is dat veel jongeren tegenwoordig met pensioensparen beginnen. Bij Belfius werd in 2012 ruim de helft van de nieuwe contracten aangegaan door klanten jonger dan 30 jaar. Bij ING en AG Insurance zijn de jongeren goed voor 30 procent. Vroeger waren het vooral 30- en 40-plussers die met pensioensparen startten.

Volgens de vereniging van vermogensbeheerders BeAMA zijn er verschillende redenen waarom steeds meer jongeren aan pensioensparen beginnen. "Ten eerste is er het goede rendement: als we de laatste 10 jaar bekijken, zien we een gemiddeld jaarlijks rendement van 6,2 procent," zegt ondervoorzitter Hugo Lasat. "Er is ook het besef dat hoe vroeger men start met sparen via pensioenspaarfondsen of pensioenspaarverzekeringen, hoe hoger het uiteindelijke kapitaal is."

Sinds 1986 stimuleert de overheid individueel pensioensparen ook via een jaarlijkse belastingaftrek.