Terugkeercentrum voor asielzoekers in Holsbeek

De federale overheid heeft een gebouw aangekocht op een bedrijvencentrum in Holsbeek. Daar zullen asielzoekers die vrijwillig willen terugkeren naar hun land, worden opgevangen.

Tot de aankoop was in juli besloten, maar nu is het contract ondertekend. Het gaat om het voormalige F1-hotel op het bedrijventerrein De Vunt in Holsbeek. Dat was tot voor kort eigendom van Logement Leuven.

Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD, links) zal het hotel worden omgevormd tot een open centrum voor asielzoekers die vrijwillig willen terugkeren naar hun land. Er zou plaats zijn voor honderd mensen.

Er is meteen ook kritiek. N-VA-Kamerlid Theo Francken die ook burgemeester is van de buurgemeente Lubbeek, betreurt dat de gemeente Holsbeek zich niet harder verzet heeft tegen de komst van het centrum. Hij vreest dat de politiezone waarvan Holsbeek en Lubbeek deel van uitmaken, nu meer mensen zal moeten inzetten. Volgens Francken heeft Vlaams-Brabant nu al twee asielcentra in Steenokkerzeel en komt er nu nog een bij.

"Altijd wordt de nabijheid van de luchthaven als argument aangehaald, maar Waver ligt daar even ver vandaan als Holsbeek. Het is vooral Waals-Brabant dat het NIMBY-principe aanwendt", gaat Francken verder.

Hij benadrukt dat hij en zijn partij voorstander zijn van open terugkeercentra, maar vraagt dat de last "evenredig" verdeeld wordt. Volgens Francken kwamen eerder Sint-Pieters-Leeuw en Vilvoorde in aanmerking voor de huisvesting van het nieuwe centrum, maar konden die gemeenten zich hard genoeg verzetten tegen die plannen.