Trafiek op Albertkanaal zeven procent gedaald

De globale trafiek op het Albertkanaal en de Kempense kanalen is vorig jaar met zeven procent afgenomen, tot een vervoerde tonnage van 37,4 miljoen ton. Dat blijkt uit de cijfers van nv De Scheepvaart, de beheerder van de kanalen in de Kempen en Limburg.

De afname van de  trafiek heeft vooral te maken met de teloorgang van de staalindustrie in de regio van Luik. "Door het stilleggen van de hoogovens verliezen we jaarlijks een volume aan kolen en ertsen van ongeveer 3 miljoen ton", zegt gedelegeerd bestuurder Erik Portugaels. "Dit was in 2011 ook al voelbaar en werkte in 2012 sterk door in de globale resultaten."

Ook in de Vlaamse zeehavens werd een daling van de trafiek genoteerd, met rechtstreeks gevolg voor de trafiekcijfers van de binnenvaart. Het aantal ladingen en lossingen langs het kanalennet bleef ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. Het aantal behandelde containers nam met 2,8 procent toe ten opzichte van 2011, tot bijna 412.000 behandelde standaardcontainers (TEU).