"Genoeg geboet voor die moord uit 1357"

Een rechter in Zwitserland heeft de taak kwijtgescholden van een boer die het beu is om te boeten voor een moord die in 1357 werd gepleegd. Het eeuwige licht is voor hem niet langer een eeuwige plicht.
Samuel Trümpy Photography

Ene Heinrich Stucki, zo staat het in de oorkonde (zie foto onder, Blick.ch) werd in 1357 vermoord. Ter boetedoening en voor de zielenrust van de vermoorde man, werd dader Konrad Müller ertoe veroordeeld om ervoor te zorgen dat het olielampje in de kerk van Näfels eeuwig bleef branden. Bovendien, zo oordeelt de oorkonde, moet de plicht van het eeuwige licht worden overgenomen door de nieuwe eigenaars van de boerderij.

Zo'n 655 jaar lang was dat ook het geval. Het lampje werd brandende gehouden door de eigenaar van de boerderij. Tot voor kort. Want de boer die nu op het erf woont, is de taak beu. Hij wil niet meer opdraaien voor de 60 euro per jaar die hij kwijt is aan het olielampje. Hij stopte dus gewoon met zijn taak, maar dat pikte de katholieke kerk niet.

De kerk stapte daarom naar de kantonrechter. Maar na een uitgebreid rechtshistorisch onderzoek besliste de rechter dat er nu wel genoeg geboet was voor die eeuwenoude moord. De boer is ontslagen van zijn plicht. De katholieke kerk moet bovendien opdraaien voor de kosten van het rechtshistorisch onderzoek.

Of het lichtje in de kerk van Sint-Hilarius ook in de toekomst nog zal branden, is niet duidelijk.