"Gouverneurschap opeisen, is niet verstandig"

Zowel Open VLD als de N-VA zijn zeer geïnteresseerd in het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen, zo bleek vanmiddag in "Villa Politica". Maar terwijl de twee honden kibbelen om het been, stuurt de derde ze met nadruk wandelen. Volgens Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gaat het niet op dat één partij de functie opeist. "Het is aan de Vlaamse en federale regering, en aan hen alleen om een kandidaat te benoemen", klonk het ferm.

Hoewel er officieel nog geen sprake is van een nominatie voor het gouverneurschap voor de provincie Oost-Vlaanderen, blijkt de strijd in de coulissen al beslecht. Zo liet de N-VA-fractieleider Matthias Diependaele het tenminste uitschijnen bij wetstraatjournaliste Linda De Win. Volgens Diependaele ligt het al lang vast dat de functie naar zijn partij gaat.

"Daar zijn binnen de Vlaamse regering afspraken over gemaakt en afspraken gehonoreerd moeten worden", aldus Diependaele. Hij liet in het midden of de afspraak dan was dat de N-VA de functie zou krijgen, maar ontkende ook niet.

Eerder claimde Sas van Rouveroij, de fractieleider van Open VLD in het Vlaams Parlement, dat het gouverneurschap zijn partij toekomt. Immers, met het verdwijnen van gouverneur André Denys zou de partij geen enkele gouverneur meer hebben. Op de vraag of hij zelf in de job geïnteresseerd is, antwoordde de Gentenaar ontwijkend.

"Mocht het zijn dat mijn partij mij voor een andere opdracht dan die van fractievoorzitter roept, dan zal ik mij daarover moeten beraden. Maar, laat het duidelijk zijn, ik ben niet gevraagd om provinciegouverneur te worden."

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) houdt de lippen intussen stijf op elkaar. "Het is aan de Vlaamse regering om in consensus een kandidaat naar voren te schuiven. Daarop moet de federale regering een eensluidend advies afleveren en dan pas kan de benoeming er komen", herhaalde hij verscheidene keren.

Ook aan het antwoord op de vraag of de huidige verdeling, met twee gouverneursposten voor CD&V, nog wel in overeenstemming is met de politieke realiteit, wou Peeters niet al te veel woorden vuilmaken. "CD&V is in het Vlaams Parlement nog steeds de grootste fractie", klonk het kort.

De beslissing over de benoeming van de volgende gouverneur voor Oost-Vlaanderen moet voor februari vallen, want dan gaat huidig gourverneur André Denys met pensioen.