"Productiviteit belangrijker voor loon dan anciënniteit?"

Fons Leroy, de topman van de arbeidsbemiddelaar VDAB, stelt het principe in vraag dat wie langer werkt ook een hoger loon krijgt. Ook de ontslagvergoedingen en loopbaanbegeleiding moeten volgens Leroy worden hertekend. "De arbeidsmarkt heeft een nieuwe partituur nodig", zegt hij in De Morgen.

"2012 was een verloren jaar": Fons Leroy spaart zijn kritiek op de regering én de sociale partners niet. "De crisis maakt duidelijk dat er doortastende maatregelen nodig zijn, maar wat er nu gebeurt, is gerommel in de marge."

Leroy pleit ervoor om het arbeidsmarktbeleid van nul te hertekenen en alles opnieuw te ontwerpen. Het beleid is totaal niet meer aangepast aan de noden van vandaag en de uitdagingen van de toekomst, vindt Leroy.

Concreet zijn er drie domeinen waar Leroy voor verandering pleit.

  • Loonvorming en anciënniteit: Hoe ouder, hoe hoger het loon, zo is het principe vandaag, maar dat stelt Leroy in vraag: "We moeten afstappen van lineaire anciënniteitsverhogingen bij bedienden -bij arbeiders speelt dat minder- en de loonevoluties moeten dus meer rekening houden met productiviteit en competenties. Het moet economisch haalbaar blijven voor de werkgever én de werknemer om mensen met veel goesting langer aan het werk te houden."
  • Ontslagbeleid en -vergoedingen: "Het beleid moet erop gericht zijn om mensen zo snel mogelijk van job naar job te helpen." Daarom plaatst Leroy vraagtekens bij hoge ontslagvergoedingen. Hij vreest dat veel mensen door de hoge ontslagpremie zich lange tijd terugtrekken uit de arbeidsmarkt, "al is de ontslagvergoeding maar één facet".
  • Vorming: Ook op het vlak van loopbaanbegeleiding heeft Leroy voorstellen. "Waarom kunnen bedrijven geen vorming organiseren in periode van economische werkloosheid?" De topman van de VDAB pleit er ook voor om werknemers regelmatig te vragen hoe ze zelf hun toekomst zien, iets dat in veel sectoren niet gebeurt.