Huub Broers volgt Liesbeth Homans op in de Senaat

De Senaatsfractie van de N-VA heeft unaniem Huub Broers verkozen tot nieuwe leider. Broers volgt Liesbeth Homans op die niet langer in de Senaat zal zitten.

Liesbeth Homans wordt OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken in Antwerpen. Daarom kan ze niet langer gemeenschapssenator zijn.

In haar plaats komt nu Huub Broers. De 61-jarige Broers is sinds 2010 gecoöpteerd senator voor de N-VA en is een politiek veteraan. Van '85 tot '91 zat hij voor de toenmalige CVP in de provincieraad in Limburg.

Broers is vooral bekend als gemeenteraadslid in Voeren, waar hij sinds '83 oppositie voerde tegen het Franstalig gemeentebestuur. Sinds 2001 is er in Voeren een Vlaamse meerderheid en is Broers daar burgemeester.