Kernkabinet bereikt akkoord over spoorhervorming

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de spoorhervorming. De huidige drieledige spoorwegmaatschappij gaat over in een nieuwe structuur met twee delen: de NMBS en Infrabel. De vakbonden voelen zich gepasseerd.
Er is witte rook voor de nieuwe structuur van de NMBS.

Minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS, foto) wou af van de drieledige structuur van het spoorbedrijf. De NMBS-holding, die nu onder meer verantwoordelijk is voor het personeel, verdwijnt. Er blijven nog 2 delen over: Infrabel, dat verantwoordelijk wordt voor de infrastructuur, en de NMBS, die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat de reiziger rechtstreeks aanbelangt.

Een twistpunt de voorbije weken was wie er verantwoordelijk zou zijn voor de uitbouw van de stations. Dat wordt de NMBS en niet Infrabel. Daarnaast komt er voor de reizigers één aanspreekpunt voor onder meer de stiptheid van de treinen en de netheid van de stations.

Het personeelsbeleid gaat naar een uitzendbureau dat mensen ter beschikking stelt van beide onderdelen van de spoorwegmaatschappij. "Maar dit is de 21e eeuw, er moet een autonoom personeelsbeleid mogelijk zijn in beide entiteiten", benadrukt vicepremier Steven Vanackere (CD&V).

Zijn SP.A-collega Johan Vande Lanotte hoopt op goodwill bij de vakbonden, die liever naar een eenheidsstructuur zouden gaan. "Of er een staking komt, weet je nooit, maar wij zijn ervan overtuigd dat dit een goede tekst wordt." Vanackere formuleert het scherper. "Het stakingsrecht bestaat, maar de bonden moeten beseffen dat dit enkel in uiterste nood mag worden gebruikt."

De hervorming van de spoorwegmaatschappij moet helemaal rond zijn tegen 1 januari 2014. Minister Magnette blijft zeker nog aan tot vrijdag wanneer de nieuwe spoorstructuur in de voltallige ministerraad wordt goedgekeurd. Daarna wordt hij burgemeester van Charleroi.

"Als dit te nemen of te laten is, komen er acties"

De vakbonden voelen zich gepasseerd nu de regering heeft aangekondigd dat er een akkoord is over de spoorhervorming. "Als dit te nemen of te laten is, zitten we met een zwaar probleem en komen er acties", zegt Jean Pierre Goossens van ACOD-Spoor. "Hoe kan er een akkoord zijn als wij niet betrokken zijn", vraagt Luc Piens van ACV-Transcom zich af.

Volgende week dinsdag is er nog overleg gepland tussen de vakbonden en minister Magnette. De minister plant een tweedeling van de spoorbedrijven, terwijl de vakbonden een eengemaakt spoorbedrijf verkiezen. Vanmiddag meldde de regering dat er een akkoord is over de hervorming.

Volgens Piens is er enkel sprake van een "politiek akkoord", want de vakbond werd niet betrokken. "Dit is raar. Er werd ons feedback beloofd, maar dat is niet gebeurd. Nu blijkt er plots een akkoord", zegt hij. De vakbond zal nu bekijken hoe het akkoord verschilt van de tekst die voorlag op 21 december.

Goossens hoopt dat het om een "basisakkoord" gaat, waarbij nog over de invulling kan worden gepraat. Als het te nemen of te laten is, dreigen er volgens hem acties van het personeel.