Schooldirectrice Tielt ontkent examenfraude

De schooldirectrice uit Tielt die ervan verdacht wordt haar eigen kinderen jarenlang aan examenvragen en -antwoorden te hebben geholpen, ontkent de fraude. "Mijn cliënte ontkent met klem dat ze ooit vragen heeft doorgespeeld", zegt haar advocaat.

Volgens Bart Staelens, de advocaat van de schooldirectrice, stonden de oplossingen van de examens van december 2011 op de computerserver van de school. Een aantal examenvragen waren identiek aan die van december 2012, een aantal niet.

"Als men dan zegt: "De vragen die identiek zijn, werden beter beantwoord, dus het is fraude", dan vind ik dat een vreemde redenering."

De directrice is voorlopig geschorst. De school zelf en de koepel van het katholiek onderwijs onderzoeken de zaak.