Vlaams Belang verleent gedoogsteun in Denderleeuw

In Denderleeuw heeft Vlaams Belang vanavond tijdens een geheime stemming van de gemeenteraad meegestemd voor de kandidaten van het blok CD&V/N-VA. Daardoor is na weken vruchteloos onderhandelen uiteindelijk toch een gemeenteraad en schepencollege geïnstalleerd. Een nieuwe burgemeester, een meerderheid of een bestuursakkoord is er echter nog altijd niet.
Vlaams Belangverkozenen Christel De Bruecker en Kristof Slagmulder tijdens de zitting van de gemeenteraad.

Al van bij de bekendmaking van de eerste resultaten was duidelijk welke richting de stemming zou uitgaan. Geert Van Cauter (N-VA) werd met 14 op 25 ja-stemmen verkozen tot gemeenteraadsvoorzitter. Hij kreeg zoals aangekondigd de steun van de drie Vlaams Belangraadsleden en het blok CD&V/N-VA.

Tegenkandidaat Jürgen Ruysseveldt (SP.A), de aftredende raadsvoorzitter, beet in het zand. Ook bij de verkiezing van de andere kandidaten en het schepencollege werd het scenario herhaald en verleende Vlaams Belang de nodige steun voor een meerderheid.

De geheime stemming van vanavond was de laatste mogelijkheid om uit de politieke impasse te geraken. Twaalf weken na de gemeenteraadsverkiezingen zat de coalitievorming in Denderleeuw immers muurvast. CD&V en N-VA enerzijds en SP.A en Open VLD anderzijds behaalden samen elk 11 zetels maar geraakten bij de onderhandelingen niet verder dan oeverloos gekibbel.

Nadat het CD&V/N-VA-blok eerder de gedoogsteun van Vlaams Belang had aanvaard, trok het na veel en luid protest, weer snel de staart in. De twee partijen ontkennen ook dat er met Vlaams Belang afspraken gemaakt zijn.

En de burgemeester?

Na afloop van de geheime stemming vroeg kersvers eerste schepen Jan De Dier (N-VA, foto) het andere blok van SP.A-Open VLD Plus om de nodige twee stemmen te leveren voor het burgemeesterschap.

"Ik wil zo snel mogelijk een goed en degelijk bestuur op poten zetten", aldus De Dier. "Sommigen vrezen de onbestuurbaarheid of anderen vinden gedoogsteun ondraaglijk. Ik vraag vanuit die bekommernis om mijn voordracht te tekenen of binnen de fractie de opening te creëren om mij als burgemeester voor te dragen."

Open VLD Plus veegde het voorstel niet meteen van tafel, maar SP.A-burgemeester Jo Fonck noemde de vraag "onbespreekbaar"."Wij behaalden 30 procent en ik de meeste voorkeursstemmen, maar toch stelden we het burgemeesterschap ter beschikking tijdens het ultiem overleg", aldus Fonck. Hij betreurt dat Vlaams Belang na vanavond de beslissende factor is geworden.

Datzelfde Belang liet inderdaad al weten dat het opnieuw bereid is om gedoogsteun te leveren. De vraag is of het blok CD&V/N-VA hen daarom zal vragen. In uiterste nood kan Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois (N-VA) een burgemeester van buiten de raad aanduiden, maar dat is een uiterst uitzonderlijke maatregel.

Omstreden zitting

Vlaams Belang had met drie zetels in principe de sleutel voor de coalitie in handen. Maar tegen dat eventuele doorbreken van het cordon sanitaire rees de voorbije weken veel protest. Na het uitputten van alle andere pogingen tot onderhandelingen, bleef enkel nog een geheime stemming over.

Tijdens en voor de gemeenteraadszitting was het gemeentehuis hermetisch afgesloten voor pottenkijkers. Wie dat wou, kon de zitting wel live op het internet volgen. Buiten het gebouw moesten een waterkanon en leden van de algemene reserve de veiligheid garanderen. Er was immers gerekend op protest en dat was er ook.

Voor het gemeentehuis stonden een honderdtal manifestanten van de socialistische vakbond en enkele progressieve verenigingen (kleine foto) actie te voeren tegen de eventuele verbreking van het cordon sanitaire. Ze kregen tegenwind van enkele sympathisanten van Vlaams Belang met steunborden voor hun lijsttrekker Kristof Slagmulder.