"Ik heb nooit geld van dotatie in stichting gestoken"

Koningin Fabiola zegt dat ze nooit de intentie heeft gehad om geld van de dotatie over te hevelen naar haar stichting, die met persoonlijke middelen wordt gespijsd. Volgens haar advocaat is de koningin overigens "geraakt door de polemiek".

"Leden van mijn familie langs vaders kant verbleven sinds mijn voorouders in Frankrijk en waren van Franse nationaliteit. Ze lieten mij en mijn broers meubelen en schilderijen na, die ik tot op vandaag zorgvuldig bewaard heb. Deze geschenken werden bij leven geschonken tijdens de twee wereldoorlogen aangezien ze geen kinderen hadden", laat de koningin weten.

"Ik heb al deze goederen tot op vandaag bewaard om mijn Stichting te kunnen spijzen. Het geld van de verkoop van deze goederen gaat naar de Stichting, daar ik zelf geen kind heb in directe lijn."

"Mijn Spaanse familie werd nooit begunstigd tijdens het leven van Koning Boudewijn en ik heb deze gedragsregel steeds behouden (geen goederen van mijn echtgenoot overdragen aan Spaanse familieleden)", verzekert de weduwe van koning Boudewijn.

"Hoe dan ook, ik heb nooit de intentie gehad en ik heb nu ook niet de bedoeling om geld van mijn dotatie in de Stichting te storten."

"Wat het geld van de dotatie betreft", besluit koningin Fabiola, "werd enkele jaren geleden de verdeling van het gebruik ervan bekendgemaakt. Vandaag nog, wordt al het geld van de dotatie gebruikt voor de uitgaven van mijn huishouding, waarvan de grootste post bestaat uit wedden van het personeel."

Haar advocaat heeft ook laten weten dat koningin Fabiola "geraakt" is door de polemiek rond haar stichting en dat haar intenties goed zijn. Hij merkt ook op dat de oprichting van de stichting legitiem is.