"Monarchie vernielt zichzelf met stichting Fabiola"

De krantencommentaren zijn erg hard voor koningin Fabiola. Gisteren is bekend geraakt dat de weduwe van koning Boudewijn in september 2012 een stichting heeft opgericht om haar erfenis veilig te stellen.

Koningin Fabiola (kleine foto), de 84-jarige weduwe van koning Boudewijn, heeft een stichting opgericht om haar erfenis te regelen. Op die manier hoeven haar erfgenamen geen torenhoge belastingen of successierechten te betalen. Perfect legaal zo blijkt, maar toch problematisch omdat het om een vermenging van privé-middelen en via belastingen gefinancierde dotaties gaat.

Om ook effectief geld te krijgen van de stichting moeten overigens aan enkele conservatieve katholieke voorwaarden voldaan worden. Zo komen alleen kinderen die voortkomen uit een eerste religieus katholiek huwelijk in aanmerking en moeten die ook de "religieuze, filosofische en morele overtuigingen" van de oprichtster en haar echtgenoot uitdragen.

"Religieus wurgcontract"

De krantencommentaren zijn erg hard voor de koningin. Voor Yves Desmet in De Morgen zijn vooral de religieuze voorwaarden een doorn in het oog. "Dat is niet alleen een bepaling die flagrant ingaat tegen de scheiding tussen kerk en staat, het is zelfs een puur religieus wurgcontract voor de komende koninklijke generaties", schrijft hij.

Guy Tegenbos noemt in De Standaard vooral de belastingstruc van Fabiola onaanvaardbaar. "Als het koningshuis die truc toepast, legitimeert het deze vorm van belastingsontwijking. Het promoot die dan zelfs", klinkt het. Het koningshuis moet zich volgens Tegenbos bezinnen en zijn "vergissing" rechttrekken.

Volgens Béatrice Delvaux van Le Soir vernietigt de monarchie hiermee zichzelf. "Als het anachronistische koningshuis wil blijven overleven, moet het leren om transparanter om te gaan met overheidsmiddelen", schrijft ze in haar commentaar. "Het is niet absurd, het is gewoon schandalig." Ze vraagt zich verder af hoe wereldvreemd de koningin en haar entourage moet zijn om zo met eigenbelang in te zitten, terwijl de rest van de wereld strijdt tegen een ongeziene economische crisis.

Philippe Martin valt haar daarin bij in zijn commentaar in l'Avenir. Hij vraagt zich af of tijdens deze economische crisis de koningin niet beter een stichting had opgezet die geld uitdeelt aan kansarmen of verdienstelijke burgers.