"Zullen op gepaste moment kandidaat voordragen"

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) benadrukt dat het aan de Vlaamse regering is om een nieuwe gouverneur voor Oost-Vlaanderen te benoemen. Bourgeois reageerde in "De ochtend" op de polemiek tussen de N-VA en Open VLD, die beide de post opeisen.

Zowel Open VLD als de N-VA is geïnteresseerd in het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen. Een post die eind januari vrijkomt, wanneer de huidige gouverneur André Denys met pensioen gaat.

In "Villa politica" wetten de respectievelijke fractieleiders alvast de messen. Volgens Mathhias Diependaele (N-VA) komt de post zijn partij toe, want "daar zijn binnen de Vlaamse regering afspraken over gemaakt". Maar ook Sas Van Rouveroij (Open VLD) eist de functie op, want anders zou zijn partij geen enkele gouverneur meer hebben.

In "De ochtend" benadrukte Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois dat de beslissing door de regering genomen wordt. De Vlaamse regering zal op het gepaste moment een kandidaat-gouverneur voordragen, beklemtoonde hij. "Daar moet een eensluidend advies op komen van de federale regering en wij benoemen daarna die gouverneur."

"De regering zal daarin haar verantwoordelijkheid opnemen en dat zal gebeuren in de loop van de maand januari." Of er binnen die Vlaamse regering nog een hartig woordje zal worden gepraat voor de beslissing valt? "We gaan in alle sereniteit een beslissing nemen."

Gisteren had Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) de bekvechtende partijen al vermanend toegesproken. "Het gouverneurschap opeisen, is niet verstandig", reageerde hij. Ook hij wees erop dat het aan de Vlaamse en federale regering "en alleen aan hen" is om een kandidaat te benoemen.