Directie Ford Genk wil akkoord tegen eind maart

De directie van de Ford-fabriek in Genk wil maandag de onderhandelingen over een sociaal plan heropstarten. Tegen eind maart wil de directie een akkoord hebben. De sfeer aan de poorten blijft ook vandaag erg gespannen. Een vijftigtal werknemers van zowel Ford Genk als de toeleveranciers verzetten zich aan de poorten van Ford Genk met alle middelen tegen het doorlaten van afgewerkte auto's naar de klanten. Ook bij de toeleveranciers blijft voorlopig alles geblokkeerd.
Aan de poort vanochtend.

Directeur Philippe Verbeeck van Ford Genk (foto onder, uiterst links in de hoek) heeft vanmiddag een brief geschreven naar zijn personeel, in de hoop de rust en sereniteit te kunnen laten terugkeren, zodat zo snel mogelijk opnieuw auto's van de band kunnen rollen. "Momenteel werken we met alle partijen om zo snel als mogelijk terug tot een normale, stabiele situatie te komen."

Hij wil met de brief in de eerste plaats de ongerustheid wegnemen die bij veel werknemers momenteel heerst. Hij dankt daarom de werkwillige werknemers voor het respecteren van de uitslag van het referendum dat maandag werd bekendgemaakt.

Hij belooft om op korte termijn werk te maken van een sociaal akkoord voor de sluiting van de fabriek. "De Company (Ford, nvdr) zal zich maximaal inzetten om samen met de vakbonden een akkoord uit te werken dat u zo snel als mogelijk duidelijkheid geeft. Wij streven ernaar om nog dit kwartaal een akkoord te bereiken."

In die brief stelt Verbeeck ook dat het productievolume dit jaar ongeveer even hoog zal liggen als vorig jaar. Hij bevestigt ook dat het de bedoeling is om de fabriek open te houden tot eind 2014.

Gespannen sfeer

Of de brief van Verbeeck veel impact zal hebben aan de fabriekspoorten, is nog afwachten. Er heerst nog altijd een gespannen sfeer tussen de werkwilligen en enkele tientallen werknemers die niet aan het werk willen. 

Zo'n vijftig werknemers hebben zich aan de poorten van Ford Genk verzameld om de vrijgave van afgewerkte auto's te verhinderen. Ze verzetten zich volgens de vakbonden met alle middelen tegen de afspraken om het aantal in 2013 geproduceerde auto's door te laten naar de klanten.

De discussie gaat over de zogenoemde "oorlogsbuit" van 7.000 afgewerkte voertuigen op de parking van Ford Genk. Volgens het maandag goedgekeurde akkoord mogen er evenveel auto's de parking verlaten als er tot nog toe in 2013 geproduceerd werden.

Aangezien er woensdag 78 auto's werden gemaakt, zouden donderdag de eerste 78 bestelde voertuigen het bedrijfsterrein mogen verlaten. Maar een aantal mensen die het akkoord verwierpen, wil zich niet neerleggen bij de beslissing van de meerderheid en is vastberaden om iedere poging om voertuigen buiten te laten, te boycotten. Desnoods met geweld.

De spanning loopt hierdoor op aan de poort van Ford Genk. Alle in- en uitgangen worden nauwlettend in de gaten gehouden, zodat de actievoerders zich kunnen verplaatsen als er geprobeerd wordt om auto's vrij te geven.

Weg naar toeleveranciers Ford Genk blijft geblokkeerd

Intussen blijft ook de Mondeolaan, de weg waar de vier belangrijkste toeleveranciers van Ford Genk gevestigd zijn, geblokkeerd. Door de blokkade kunnen er geen werknemers aan de slag bij de toeleveranciers, waardoor ook in de Fordfabriek zelf niet gewerkt kan worden.

De arbeiders van de toeleveranciers willen zich niet neerleggen bij het akkoord dat met een nipte meerderheid is goedgekeurd. Daarin staat dat er opnieuw gewerkt wordt. De vakbonden van Ford Genk en die van de toeleveranciers zitten niet op dezelfde lijn. "We proberen bij Ford Genk gewoon ons werk opnieuw te doen", zegt Peter Hulsmans van ABVV. "We hebben gisteren veel discussies gevoerd met onze collega's van de toeleveranciers. Sommigen hadden begrip voor de situatie, anderen minder."

Het staat intussen vast dat de actievoerders geen vergoeding zullen krijgen. De directie van de vier toeleveranciers en de vakbonden hebben woensdag na een vergadering beslist om geen loon of stakingsvergoedingen te betalen. Daarmee wordt de druk opgedreven op diegenen die zich niet kunnen neerleggen bij de meerderheid die via het referendum heeft aangegeven het werk te willen hervatten.

Bij Ford Genk zelf is zowat de gehele ochtendploeg als de dagploeg komen opdagen. "Iedereen die nu is binnengegaan, wordt gewoon betaald alsof ze de hele dag gewerkt hebben", klinkt het. Toch zullen de werknemers in de autofabriek vandaag geen auto's kunnen maken. Gisteren zijn een tachtigtal auto's van de band gerold, maar daarna waren de onderdelen op. Zolang de toeleveranciers het werk niet hervatten, kan ook bij Ford zelf niet gewerkt worden.