Ook kritiek op de koning in het parlement

Naast Fabiola was ook de koning zelf vanmiddag onderwerp van gesprek in het parlement. Albert had in zijn kerstboodschap gewaarschuwd voor populisme. De vorst verwees naar de jaren 30 van de vorige eeuw om te wijzen op de gevaren van populisme. Dat lokte in Vlaanderen veel kritiek uit, onder meer bij N-VA. Maar premier Di Rupo blijft erbij dat de koning niemand heeft geviseerd. De premier blijft dan ook achter de koninklijke boodschap staan.
Volgens Jan Jambon van N-VA heeft Di Rupo de koning misbruikt.

Alleen N-VA, Vlaams Belang en het FDF interpelleerden de premier over de koninklijke kerstboodschap die hij goedgekeurd had.

Jan Jambon van N-VA zei dat de premier de koning had ingespannen voor een PS-strategie en dat hij de koning misbruikt had. Barbara Pas van Vlaams Belang zei dat de verwijzing naar de jaren 30 over 1830 had moeten gaan, over "de historische fout toen de Belgische monarchie werd opgericht".

Premier Di Rupo zei dat  90% van de kerstboodschap ging over de economie en dat daarnaast de koning onze aandacht wou vestigen op fenomenen zoals populisme, die hier en elders in tijden van crisis de kop opsteken. De koning had geen partij genoemd noch een deel van de bevolking geviseerd, het ging over de Europese samenleving.

Jambon zei daarop dat hij niet wist dat de kerstboodschap van de koning ook in Griekenland uitgezonden werd. 

Olivier Mangain van het FDF ten slotte zei dat de situatie in Denderleeuw, waar N-VA en CD&V gedoogsteun van Vlaams Belang gekregen hebben, de relevantie van de toespraak aantoont. 

Kritiek op NVA

Ook de uitspraken van premier Di Rupo in kranteninterviews, als zou N-VA een gevaarlijke partij zijn, kwamen ter sprake. Volgens Jan Jambon is N-VA inderdaad een gevaarlijke partij voor "wie het status quo predikt en voor de PS-remedies". De uitspraken tonen volgens Jambon aan dat "heel Vlaanderen  u en de koning niet meer begrijpt, en dat u niet begrijpt wat er in Vlaanderen aan de hand is".

Daarover zegt Kristof Calvo van Groen dat niet alle Vlamingen voor Jambon stemmen. Di Rupo wilde niet meer op de kwestie ingaan. We moeten ons nu concentreren op de sociale en economische uitdagingen waar we voor staan, zo zei hij.