Peeters wil vernieuwde EU-landbouwbeleid uitstellen

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) wil de inwerkingtreding van het vernieuwde Europees landbouwbeleid met een jaar uitstellen tot 1 januari 2015. Volgens Peeters zijn de discussies nog lang niet afgerond, terwijl er ook nog geen zicht is op de volgende meerjarenbegroting van de EU. Uitstel zou bovendien ook de landbouwers tijd geven zich aan te passen, aldus de minister-president. De Boerenbond reageert alvast tevreden.

Volgens Peeters, die ook minister van Landbouw is, is er te weinig tijd om het nieuwe landbouwbeleid volgend jaar al te laten ingaan. Hij onderstreept dat de discussie niet los kan worden gezien van de meerjarenbegroting, die nog lang niet rond is.

Bovendien woedt ook het debat over de hervormingen nog volop, aldus Peeters. Vlaanderen heeft immers, net als andere lidstaten, nog heel wat bedenkingen bij wat momenteel op tafel ligt. Zo wijst hij onder meer op de verschillende eisen op vlak van dierenwelzijn en kwaliteit voor eigen dan wel geïmporteerd voedsel, op de volgens hem nog te rigide voorstellen rond vergroening en het ontoereikende antwoord op de schommelende prijzen van landbouwproducten.

Een "eenheidsworst-aanpak" werkt niet. "In Vlaanderen zitten we met een ver doorgedreven stedelijke landbouw", zegt Peeters in "De ochtend". "Daardoor zijn bepaalde voorstellen over vergroening bijvoorbeeld niet toepasbaar bij ons."

"De Finse landbouw is de Griekse niet en de Vlaamse verschilt erg van de Poolse", aldus Peeters. "De maatregelen moeten daarom nog verder worden afgestemd op het klimaat en het soort landbouw in elke lidstaat. Ik zal niet aanvaarden dat Europa de Vlaamse landbouw aan haar lot overlaat."

Een jaar uitstel zal volgens Peeters toelaten de onderhandelingen op een grondige manier af te ronden. De Vlaamse minister-president ontkende in "De ochtend" ook dat het uitstel naar 2015 iets te maken heeft met de verkiezingen van 2014.

"Wij waren ook vragende partij"

De Boerenbond is tevreden met het pleidooi van Kris Peeters. "We zijn blij dat Peeters de inwerkingstelling wil uitstellen, want uiteindelijk kan Europa ten vroegste het gemeenschappelijk landbouwbeleid afronden in de zomer van 2013", zei voorzitter Piet Vanthemsche (kleine foto).

"Dat betekent dat noch de administraties tijd hebben om ze aan te passen voor de verzamelaanvragen, noch de boeren tijd hebben om zich voor te bereiden. We weten nog altijd niet wat Europa van ons gaat vragen. We waren overigens ook vragende partij voor een uitstel."

De Boerenbond weet nog niet exact wat er gedaan moet worden in het kader van de vergroening. Bovendien is het ook nog niet duidelijk welk budget daaraan vasthangt. "Het meerjarige financiële kader is nog niet rond. Europa weet niet hoeveel middelen het heeft en waaraan het die gaat besteden, met andere woorden: we kennen het budget en de spelregels niet, dus zijn we ook hier vragende partij voor uitstel."