"Betwijfel of woorden in daden omgezet worden"

Voormalig senator Pol Van Den Driessche (N-VA) vreest dat er van de beloftes om snel de dotaties voor het koningshuis te hervormen, niets in huis zal komen, zoals in het verleden ook al het geval was. De discussie is weer op gang getrokken door de stichting van koningin Fabiola.

Koningin Fabiola, en meer bepaald de manier waarop ze haar erfenis in een stichting heeft ondergebracht, beheerste gisteren de hele dag te gemoederen. Op die manier hoeven erfgenamen geen torenhoge belastingen of successierechten te betalen. Op zich een legale constructie, maar toch problematisch omdat het om een vermenging van privémiddelen en via belastingen gefinancierde dotaties gaat.

In de Kamer werd gisteren uitgebreid gedebatteerd over de zaak. Alle partijen vinden het ethisch onaanvaardbaar dat Fabiola met haar stichting haar erfenis veilig stelt. Premier Elio Di Rupo maakte bekend dat de hervormingen van de dotaties van het koningshuis zoals die afgesproken zijn in het akkoord over de staatshervorming, versneld zullen worden uitgevoerd. Normaal gezien zouden die nieuwe regels pas van kracht worden bij de volgende koning.

Pol Van Den Driessche (N-VA, kleine foto) stond (toen nog) als CD&V-senator in 2008-2009 mee aan de wieg van de werkgroep die zich boog over de dotaties. Hij vreest dat er ook nu van een versnelde hervorming niet veel in huis zal komen. "De werkgroep kwam in 2009 met een rapport met zeer concrete aanbevelingen. Toen al werd gezegd: "nu gaan we dat systeem aanpakken, we hebben nog twee jaar tot de verkiezingen." Maar dat is toen een stille dood gestorven."

"In 2011 was er heisa rond fratsen van prins Laurent. Toenmalig premier Yves Leterme (CD&V) zei toen: "Nu gaan we er iets aan doen, dat moet doorzichtiger." Hebt u er sindsdien al iets van gezien? Ik zal met belangstelling uitkijken naar wat er nu zal gebeuren, maar ik vrees dat het nu ook weer niets wordt. Er worden al jaren grote beloftes gedaan, grote verklaringen afgelegd, maar als er iets in de praktijk moet worden omgezet, lijken er wel duistere krachten aan het werk", aldus Van Den Driessche.

BELGA/WARNAND