"Zelfs dan moet Fabiola niet meteen aan de bedelstaf"

"Zelfs als haar dotatie wordt ingeperkt, zal Fabiola het niet voelen." Dat zegt professor Mark Van den Wijngaert, gespecialiseerd in het koningshuis. "De dotatie is exorbitant hoog", zegt ook professor Grondwettelijk Recht Marc Uyttendaele.
Fabiola steekt in 2009 de draak met de man die ermee dreigde haar met een kruisboog om te brengen (archieffoto).

De inperking van de dotatie van de koningin kan er snel komen, zegt Van den Wijngaert in "Het journaal". "Nu er voor het eerst in lange tijd ook bij de Franstalige partijen de consensus leeft dat die dotatie te hoog is, is er een uniek moment om er iets aan te doen. De dotaties worden bij gewone wet geregeld, dus dat kan snel in het parlement worden goedgekeurd, zelfs in enkele weken tijd."

De stichting waarmee Fabiola haar erfgenamen een pak belastingen doet ontwijken, heeft in de hele politieke wereld kwaad bloed gezet. Wellicht zal de vorstin nu -veel sneller dan aanvankelijk bepaald werd- een deel van haar dotatie verliezen. De dotatie zou van 1,4 miljoen euro per jaar teruggebracht worden naar zo'n 900.000 euro, het bedrag dat ook kroonprins Filip krijgt.

"Al is het niet dat ze daar veel van zal voelen", zegt Van den Wijngaert. "De dotatie is exorbitant hoog. Ze zal niet meteen aan de bedelstaf moeten. Er is een totale wanverhouding, want voor de kosten die nog verbonden zijn aan haar functie, heeft ze lang niet zo veel geld nodig."

Dat zegt ook professor Grondwettelijk Recht Marc Uyttendaele (de man van PS-vicepremier Laurette Onkelinx, nvdr). "Na de dood van koning Boudewijn in 1993 werd de fout begaan om de dotatie op een absurd hoog niveau vast te leggen. Dat komt door de emotionele reacties na het overlijden van de vorst."

De twee proffen vinden dat de dotatie best zo snel mogelijk "tot een redelijk niveau" wordt teruggebracht, en "als de politieke wil er is, kan dat morgen al".

"Best het geheel aanpakken"

Van den Wijngaert vindt ook dat de politici het debat niet op de dotatie van Fabiola moeten toespitsen, maar het best het gehele pakket bespreken. "Daar is nu een unieke gelegenheid voor."

"Het zou ook de hele monarchie ten goede komen als de dotaties ingeperkt worden. Ideaal is dat in de toekomst slechts drie mensen een dotatie krijgen, de mensen die onder de politieke verantwoordelijkheid van de regering vallen."

Dat is ook zo opgenomen in het akkoord over de zesde staatshervorming. Dan zouden enkel nog de koning(in), de kroonprins(es) en de voormalige vorst(in) een dotatie krijgen.

"Voor een kroonprins is het bijvoorbeeld gerechtvaardigd om een dotatie te krijgen, want die heeft een groot kabinet om zich voor te bereiden op het koningschap. Maar het is de vraag waarom bijvoorbeeld Astrid en Laurent geld krijgen, aangezien de kans nihil is dat zij op de troon belanden. Zij kregen indertijd enkel een dotatie toegekend omdat Filip toen niet getrouwd was."