Klacht tegen aanduiding overloper als schepen

CD&V dient een klacht in tegen de aanduiding van Hilde Holsbeek als schepen in Glabbeek. Zij werd verkozen op een CD&V-lijst, maar stapte twee dagen na de verkiezingen over naar de Dorpspartij. Volgens Peter Reekmans (Dorpspartij) was haar aanstelling nodig, omdat anders het volledige schepencollege uit mannen zou bestaan.

Volgens CD&V Glabbeek is de aanduiding van Holsbeek als schepen flagrant in strijd met het nieuwe gemeentedecreet dat stelt dat de voordracht van een schepen enkel geldig is als ze ondertekend wordt door meer dan de helft van de gemeenteraadsleden en door een meerderheid van de personen op dezelfde lijst. Haar aanstelling als schepen werd door geen enkele CD&V'er gesteund.

"Om het vierde schepenambt aan te duiden had het gemeentebestuur twee schriftelijke kandidaturen ontvangen. Ter zitting trok de kandidaat van de meerderheid zich terug waarna onze kandidaat werd weggestemd. Vervolgens vroeg Reekmans mondelinge kandidaturen waarop Holsbeeks zich kandidaat stelde en aangesteld werd als schepen", aldus CD&V-raadslid Herman Arnauts.

Dit kan volgens hem niet. "Als kandidaten in een eerste stemronde onvoldoende stemmen halen moet er een tweede stemronde georganiseerd worden waarin degene met de meeste stemmen verkozen is. Er kunnen bovendien ter zitting enkel mondelinge kandidaturen gevraagd worden als er geen schriftelijke kandidaturen werden ingediend maar dit was hier niet het geval."

Reekmans: "Wél conform gemeentedecreet verlopen"

Volgens Vlaams LDD-parlementslid Peter Reekmans (Dorpslijst, eerste foto in tekst), die vanaf 2014 burgemeester zal zijn, is de aanstelling gisterenavond van Hilde Holsbeeks als schepen van Glabbeek volledig conform het gemeentedecreet verlopen. "We moesten haar wel aanstellen want anders had het schepencollege volledig uit mannen bestaan, wat decretaal niet kan", zegt hij.

"Het klopt dat een voordracht tot schepen decretaal moet gedragen zijn door de helft van de personen die verkozen werden op de eigen lijst", zegt Reekmans. "Maar dit geldt enkel voor een schriftelijke en niet voor een mondelinge voordracht. Wij waren genoodzaakt tijdens de raadszitting om mondeling kandidaten te vragen, omdat onze schriftelijke kandidaat zich had teruggetrokken vanwege haar benoeming in het vast bureau van het OCMW. Dat is onverenigbaar met het schepenambt."

In Glabbeek wordt eerst Jos Vicca (SP.A, tweede foto in tekst) een jaar burgemeester waarna hij voor de rest van de legislatuur wordt opgevolgd door Peter Reekmans, nu eerste schepen en voorzitter van de gemeenteraad. Vicca werd in 2006 verkozen op een CD&V-lijst, was de voorbije legislatuur schepen voor die partij, maar stapte voor de verkiezingen van 2012 over naar de SP.A.

Meest gelezen