NRA belooft verzet tegen strengere wapenwet

De Amerikaanse vicepresident Joe Biden, die zich in opdracht van president Barack Obama buigt over maatregelen om de vrije verkoop van wapens aan banden te leggen, heeft met de machtige wapenlobby NRA overlegd over zijn voorstellen. De NRA is ontgoocheld en belooft verzet als de voorstellen in het Congres besproken worden.

Eind december schoot een jongeman in de lagere school Sandy Hook in Newtown, Connecticut, 20 kinderen en 6 volwassenen dood. Het recht om een wapen te bezitten, is verankerd in de grondwet, bij veel Amerikanen zit het ingebakken dat wapens min of meer vrij te koop moeten zijn. President Barack Obama wil de wapenverkoop, vooral van automatische wapens, echter aan banden leggen. Vicepresident Joe Biden werd aangesteld aan het hoofd van een commissie die maatregelen moet voorstellen.

Eerder van de week sprak Biden al met tegenstanders van het vrije wapenbezit, nu ontmoette hij voorstanders, onder wie de National Rifle Association (NRA), de machtige wapenlobby die zich heftig verzet tegen elke poging om de wetgeving te veranderen.

De NRA liet zich na de schietpartij in Newtown opmerken door te stellen dat niet minder, maar méér wapens de oplossing zouden zijn. "Het enige wat een slechte man met een wapen kan stoppen, is een goede man met een wapen. In elke school moet een gewapende agent komen", liet CEO Wayne LaPierre (kleine foto) optekenen.

Het overleg tussen Biden en de wapenlobby verliep naar verluidt "open" en "vrijuit", maar er zat weinig beweging in de standpunten van beide partijen. De NRA was ontgoocheld omdat het tijdens de ontmoeting niet ging over de bescherming van kinderen tegen gewapende aanvallers en beloofde verzet als de voorstellen naar het Congres zouden gaan.

Volgende week al concrete voorstellen

Na afloop schetste vicepresident Biden enkele krijtlijnen van de voorstellen die hij aan president Obama zal doen. Een verbod op de verkoop van semi-automatische aanvalswapens en ammunitie is er daar een van. Daarnaast zou iedereen die een wapen wil kopen, een achtergrondonderzoek moeten ondergaan en moeten databases van de overheid met gegevens over criminelen en wapengerelateerde feiten beter gecoördineerd moeten worden.

"Er is niets dat het bewustzijn van de Amerikanen meer geraakt heeft, niets dat meer naar het hart gegaan is dan de beelden van 6-jarigen die zijn afgemaakt, niet met een gewoon wapen, maar met semi-automatische geweren", aldus Biden. De vicepresident praat later nog met sport- en natuurverenigingen en met de entertainmentindustrie. Hij wil zijn conclusies volgende week al voorstellen aan Obama, in plaats van eind deze maand. "De tijdsspanne om te reageren is niet groot."

President Obama moet de voorstellen overmaken aan het Congres, waar ze ongetwijfeld op heel wat verzet zullen stuiten en waar de Republikeinen alles kunnen blokkeren. Biden heeft echter al gesuggereerd dat de president indien nodig ook eenzijdig maatregelen kan doorvoeren. "Executive action", heet dat, richtlijnen waarvoor geen goedkeuring van het Congres vereist is.