Vervroegde vrijlating wordt moeilijker

In de toekomst wordt het moeilijker om gevangenen vervroegd vrij te laten. Dat zou pas kunnen als vijf rechters unaniem daartoe het licht op groen zetten.

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD, links) werkt aan een voorstel om de wet-Lejeune op de vervroegde vrijlating te verstrengen.

Die wet slaat op zware veroordelingen van 30 jaar tot levenslang. Nu kunnen gevangenen na een derde van hun straf vrijkomen. Voorwaarde is wel dat drie onafhankelijke rechters dat bij gewone meerderheid goedkeuren.

Turtelboom wil dat nu moeiiljker maken. Voortaan zouden vijf in plaats van drie rechters moeten beslissen en bovendien zou die beslissing unaniem moeten zijn vooraleer een gevangene vervroegd vrij kan komen.