Warrige en ongeschoren Kim De Gelder woont zitting bij

In Gent heeft een preliminaire zitting plaatsgevonden over het assisenproces tegen Kim De Gelder, waar de praktische afspraken gemaakt werden. De Gelder was op de zitting aanwezig en maakte een warrige indruk. "Hij veinst dat niet", zegt zijn advocaat Jaak Haentjens.

De Gelder moet voor het hof van assisen terechtstaan voor de moord op een vrouw uit Vrasene en op twee baby's en een kinderverzorgster in een crèche in Dendermonde in januari 2009. Hij moet zich ook verantwoorden voor 25 moordpogingen in de crèche. Het proces start op 19 februari, dan wordt de jury samengesteld. Het eigenlijke proces begint op 22 februari.

Vandaag is er in Gent al een zogenoemde preliminaire zitting gehouden, voorafgaand aan het eigenlijke proces. Normaal gaan dergelijke zittingen geruisloos voorbij, maar niet vandaag. Kim De Gelder was namelijk zelf aanwezig op de zitting. Het was de eerste keer sinds de feiten dat de nu 24-jarige jongeman te zien was.

De Gelder heeft nu bakkebaarden en is ongeschoren. Hij maakte een warrige indruk en antwoordde traag op de vragen van de voorzitter naar zijn naam en woonplaats. Op de vraag van de voorzitter of hij een beroep uitoefende op het moment van de feiten, zei hij: "Dat weet ik niet zeker. Daar heb ik geen antwoord op". De voorzitter verklaarde dat De Gelder nu gedomicilieerd is in de gevangenis van Oudenaarde. "Dat zou kunnen. Dat is me nog niet bevestigd geweest", antwoordde De Gelder. Hij sprak de voorzitter ook aan met "eerwaarde", maar verbeterde dat daarna naar "edelachtbare".

"De Gelder veinst niet"

De Gelder was niet verplicht om aanwezig te zijn op de preliminaire zitting, maar verkoos dat toch te doen. "Dat was de afspraak", stelde zijn advocaat Jaak Haentjens na afloop van de zitting. "Alleen als er medische redenen waren, zou hij niet gekomen zijn."

De jongeman maakt een verwarde indruk. "Dat veinst hij niet, hij is echt verward", zegt zijn advocaat. "Wat hij hier verklaarde, is de Kim De Gelder zoals hij echt is. De rode draad is dat hij mentaal meer en meer achteruitgaat. Hij was deze week heel depressief en mogelijk psychotisch. Hij verbleef tot gisteren in een veiligheidscel."

Agenda van proces ligt vast

De zitting vandaag was vooral administratief van aard, zegt Martin Minnaert, persmagistraat bij het Gentse hof van beroep. "Er wordt onder meer vastgelegd op welke dagen welke getuigen zullen worden verhoord en op welke dagen de debatten van de openbare aanklager en de advocaten gehouden zullen worden."

Dat er heel wat gepleit zal worden, staat buiten kijf. Bij het proces zijn 28 advocaten betrokken, 82 personen hebben zich al burgerlijke partij gesteld en er zijn 180 getuigen opgeroepen. Het aantal burgerlijke partijen kan in de loop van het proces nog toenemen. Het proces-De Gelder zal vier weken in beslag nemen.