Directie toeleveranciers wil praten, maar niet zomaar

De directies van de 4 grootste toeleveringsbedrijven van Ford Genk - IAC, Syncreon, Lear en SML - verklaren zich bereid om te praten met de vakbonden, maar alleen met de wettelijke sociale partners, en niet met het zogenoemde "actiecomité toeleveranciers".

"We hebben vastgesteld dat de hoofdafgevaardigden zich hebben verenigd in wat door hen wordt voorgesteld als een "actiecomité toeleveranciers", wat afwijkt van het wettelijke kader voor sociaal overleg", stellen de directies.

"Dit overleg kan alleen aanvatten met de sociale partners, dus met de secretarissen en de afgevaardigden. We dringen aan om dit te doen gelijklopend met Ford Genk, dus liefst al vanaf volgende maandag."

Het is nu uitkijken naar de reactie van het zogenoemde actiecomité, dat gisteren een hele reeks eisen op tafel had gelegd, waaronder ook de vernietiging van het akkoord rond werkhervatting en de betaling van de niet-erkende stakingsdagen.