"Transparantie koningshuis belangrijkste punt"

Koningin Fabiola heeft met haar controversiële erfenisregeling slapende politieke honden wakker gemaakt. De roep om de dotaties aan de leden van de koninklijke familie te hervormen en de rol van het koningshuis te herbekijken, weerklonk vanmorgen luid in "De zevende dag".

Eerder deze week raakte al bekend dat de dotatie van koningin Fabiola met een derde gaat dalen, maar als het aan de politiek ligt, komen er nog veel meer maatregelen. Transparantie is daarbij het sleutelwoord.

"Het moet een beetje werken als een ministerieel kabinet", legt vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) uit. "Dat betekent dat er een regel bestaat waarvoor je het het mag gebruiken en dat je achteraf ook moet controleren of het ook juist is gebruikt." Dat wordt dus een taak voor het Rekenhof.

"Transparantie is het belangrijkste punt", valt zijn MR-collega Didier Reynders hem bij, "zelfs voor koningin Fabiola". Reynders wil een opsplitsing maken tussen de kosten voor personeel, onderhoud van gebouwen enz... en de echte vergoeding voor het lid van de koninklijke familie. "Eerst moeten we het akkoord van 2009 uitvoeren", vindt hij.

Anderen willen verder gaan. "Willen wij gaan naar een protocollaire functie voor de koning?", vraagt Stefaan Van Hecke (Groen). Wat hem betreft, is het antwoord ja. "Dan zullen nog een aantal andere stappen moeten worden gezet, en dat debat moet ook gevoerd worden."

Jan Jambon (N-VA) stelt ook de dotaties van prinses Astrid en prins Laurent in vraag. Wie geen troonopvolger is, heeft volgens hem geen dotatie nodig. "In Nederland hebben die mensen gewoon een job." Astrid of Laurent mogen van hem wel een kleine vergoeding krijgen als ze al eens officieel optreden.

Reynders sluit het debat niet uit. "Is het nuttig voor de koning om alle wetten te ondertekenen?", vraagt hij zich af. De vicepremier refereert aan de hele heisa rond de weigering van Boudewijn om de abortuswet te ondertekenen in 1990.

Voor een wijziging van de rol van de koning is hij geen vragende partij, maar hij wil het debat daarover best aangaan. "Waarom niet in het parlement?"