Liberalen willen sommige politietaken uitbesteden

De voorbije 5 jaar kwamen er in ons land ruim 2.500 agenten bij en dat vindt Open VLD in deze budgettair moeilijke tijden meer dan genoeg. De liberalen willen de kerntaken van de politie oplijsten en denken aan een interne reorganisatie en de overheveling van taken naar de privésector.

Uit cijfers van Binnenlandse Zaken blijkt dat het aantal politiemensen de voorbije 5 jaar met meer dan 2.500 steeg. De komende vijf jaar zullen er naar schatting een kleine 7.700 politieagenten verdwijnen en 7.100 agenten aangeworven worden. Het komt erop neer dat 1 vertrekkende agent op de 13 niet vervangen wordt. Dat is opmerkelijk meer dan in de andere federale overheidsdiensten, waar 2 op de 3 mensen die op pensioen gaan, niet vervangen worden.

"Er wordt duidelijk blijvend geïnvesteerd in veiligheid", zegt Guido De Padt (Open VLD) in De Zondag. "En dat is een goede zaak. Maar aan alles zijn limieten. Ik vrees dat we hiermee stilaan aan onze financiële mogelijkheden komen. We kunnen dus niet blijven mensen aanwerven." Open VLD pleit daarom om de kerntaken van de politie op te lijsten en denkt aan een interne reorganisatie en de overheveling van bepaalde taken naar de privésector.

"Ik zie in mijn eigen stad (Geraardsbergen, nvdr.) dat wij heel veel politiecapaciteit moeten gebruiken voor de bijstand van gerechtsdeurwaarders bij uithuiszettingen, de bewaking van openbare gebouwen, de administratieve afhandeling van verkeersovertredingen, enzovoort. Dat zijn allemaal dingen die we kunnen uitbesteden aan private firma's", zegt Guido De Padt (Open VLD). "Op die manier kan de politie zich focussen op zijn eigen core business, namelijk het bestrijden van de criminaliteit."

Vakbonden niet blij met voorstel

Volgens de politiebonden klopt het verhaal van De Padt niet. Ze vrezen voor de negatieve gevolgen van een verregaande privatisering. "De kwaliteit zou erop achteruitgaan", zegt Gert Cockx van de politievakbond NSPV. "De kwaliteitseisen bij de politie liggen nu toch vrij hoog, zeker wat deontologie betreft. Bij privéfirma's is dat niet altijd het geval."

Volgens politievakbond VSOA gaat de burger twee keer gestraft worden. "Er zal ten eerste minder blauw op straat zijn. Dat betekent automatisch dat er minder veiligheid is, niet tegenstaande dat bijna iedere partij bij de verkiezingen meer politie beloofd had", zegt Vincent Houssin van VSOA. Volgens Houssin is het daarenboven naïef om te denken dat privéfirma's goedkoper gaan werken dan de politie.