50 extra plaatsen voor winteropvang daklozen

Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block (Open VLD) heeft naar aanleiding van de huidige vrieskou 50 extra plaatsen voor daklozen geopend. Het gaat om plaatsen in het voormalige RVA-gebouw in Sint-Gillis.

"Elke dakloze moet bij dergelijke koude een slaapplaats krijgen 's nachts. En opvang van daklozen is in het Brusselse Gewest een bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De federale overheid treedt op in de tweede lijn", zegt De Block.

"Het vriest, we moeten nu handelen. En daarom worden vanaf deze avond 50 plaatsen extra geopend in het RVA-gebouw dat minister van Arbeid, Monica De Coninck, ter beschikking heeft gesteld."

De federale overheid heeft nu 350 tweedelijnsplaatsen geopend bovenop de eerstelijnsplaatsen van het Brussels gewest, die worden beheerd door het Brusselse Samu Social.