"Geen vetorecht overheidsbonden meer"

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) is niet onder de indruk van een aangekondigde betoging van de ambtenarenbonden. Bogaert stelt dat hervormingen bij de overheid nu eenmaal nodig zijn.

In "De ochtend" op Radio 1 ontkent Hendrik Bogaert de kritiek van de vakbonden dat hij eigengereid optreedt en dat er met hem geen dialoog mogelijk is.

Wel heb ik een andere aanpak dan mijn voorgangers, zegt Bogaert. Die gingen eerst met de vakbonden onderhandelen en legden het resultaat dan voor aan de regering. Bogaert zegt dat hij met zes coalitiepartners eerst een consensus wil in de regering en daarna dat plan met een brede onderhandelingsmarge bij de vakbonden komt aankaarten.

Er is dan ruimte voor toegevingen, maar niet eindeloos, want anders gebeurt er niets, zegt Bogaert. Hij betreurt dat sommige vakbonden nog altijd de voorkeur geven aan het klassieke "strijdsyndicalisme" in plaats van "overlegsyndicalisme" en merkt op dat de overheidsbonden geen vetorecht meer hebben.

Concreet ergert hij zich aan recente acties zoals bij de douaniers, waardoor banen van werknemers in de privésector in het gedrang dreigden te komen. 

De staatssecretaris maakt zich ook sterk dat sommige van zijn hervormingsvoorstellen in het parlement ook op bijval kunnen rekenen van leden van de oppositie.

Hoe dan ook zijn er snel hervormingen nodig om de overheid beter en met minder mensen te laten werken. Daartoe wil Bogaert ook orde brengen in het systeem van premies voor nacht- en weekendwerk en wil hij prestaties boven opleiding of anciënniteit plaatsen. Ook het verschil tussen contractuelen en statutairen vindt hij achterhaald.