CDH: "Intellectueel terrorisme rond N-VA stoppen"

CDH-voorzitter Benoît Lutgen begrijpt naar eigen zeggen niet waarom niet kan worden gezegd hoe gevaarlijk de N-VA is voor het land. Er moet komaf gemaakt worden met de "pensée unique" en het "intellectueel terrorisme" die de N-VA omgeven, zei hij op de nieuwsjaarsreceptie van zijn partij.

Vooral de boodschap dat meer autonomie tot economische en sociale mirakels zou leiden, gaat er bij Lutgen niet in. Het confederalisme dat Bart De Wever voorstelt, "zal zonder de CDH zijn en, hoop ik, zonder elke andere Franstalige partij".

Lutgen wees ook nog op de "eeuwigdurende" banden tussen Brussel en Wallonië. Tegen wie in Vlaanderen op de kar van de N-VA wil springen, zegt hij dat "een onafhankelijk Vlaanderen, na een confederalistische tussenstap, een Vlaanderen zonder Brussel zal zijn".

Daarnaast pleitte Lutgen ook nog voor een "fiscale revolutie", waarbij een nieuw evenwicht gezocht zou worden tussen heffingen op arbeid en andere fiscale inkomsten.

Vorige week oogste premier Elio Di Rupo nog Vlaamse wrevel door zijn uitspraak in "De Zondag" dat de N-VA gevaarlijk voor het land is. CD&V-voorzitter Wouter Beke vond dergelijke uitlatingen niet opportuun en zei dat de premier beter het beleid van de regering zou verdedigen.

MR-voorzitter Charles Michel kon zich bij die opmerking van zijn CD&V-collega aansluiten, maar vindt toch ook dat separatisme op zich gevaarlijk is.