Gevangenispersoneel legt werk neer op 7 februari

De vakbonden organiseren een 24 urenstaking in alle gevangenissen op donderdag 7 februari. Dat is ook de dag dat de federale ambtenaren op straat komen om te betogen tegen het beleid van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V). Enkele uitspraken van Bogaert zijn bij het gevangenispersoneel in het verkeerde keelgat geschoten.

Vorig week liet Bogaert in een interview in de krant De Tijd verstaan dat het personeel 36,5 uur werkt, terwijl dat 38 uur zou moeten zijn. "Waarom kan dat niet opgetrokken worden", opperde hij toen.

De vakbonden zijn daar niet over te spreken. Ze vinden dat Bogaert beter de werkomstandigheden van het gevangenispersoneel zou aanpakken, in plaats van te raken aan hun arbeidstijd. "De job van cipier is niet meer eenvoudig: dat is enorm stresserend. 36 uur is voor ons het maximum. We betalen daar bovendien voor, we leveren daarvoor loon in. De overbevolking moet aangepakt worden. De gevangenissen zijn totaal volzet en oud", stelt de socialistische vakbond ACOD.

Luc Neirynck van de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten verwacht dat het gevangenispersoneel door de uitspraken van Bogaert extra gemotiveerd zal zijn om aan de betoging en de staking deel te nemen. "De 36 uur zijn destijds door de regering ingevoerd naar aanleiding van de overbevolking", legt hij uit. "Die overbevolking is nog niet verdwenen."

De staking in de gevangenissen begint woensdag 6 februari om 22 uur. Op 7 februari vindt een nationale actiedag plaats van het voltallige federale overheidspersoneel, een actie die gericht is tegen de initiatieven van Bogaert van de afgelopen maanden.