"Blokkade toeleveranciers Ford moet weg"

Werknemers die de toegangspoorten blijven blokkeren en zo het werken bij Ford of een toeleverancier onmogelijk maken, riskeren een boete van 1.000 euro per persoon per inbreuk. Dat heeft de rechter in kort geding dinsdag beslist na een vraag van de directie van Ford.

De directie van de autoconstructeur was naar de rechter gestapt om het blokkeren van de productie onmogelijk te maken. "Ford is vastbesloten om het akkoord uit te voeren dat in december met de vakbonden werd gesloten om het werk te hervatten op de site in Genk", klonk het in een mededeling van de Ford-directie.

"Ondanks pogingen van de burgemeester, werkgevers en politie om dit akkoord te respecteren, belet de blokkade door een aantal actievoerders van de toeleveranciers de normale hervatting van het werk en het verzenden van afgewerkte voertuigen. Gelet op deze situatie heeft Ford dan ook een rechterlijk bevel ingeroepen om het akkoord met de vakbonden te helpen uitvoeren."

De directie van Ford hoopt nu dat de actievoerders hun actie vrijwillig zullen stopzetten maar het is maar de vraag of die het gerechtelijk bevel zullen opvolgen. De actievoerders willen immers mee-onderhandelen over het sociaal plan maar dat is zowel voor de directie van Ford als voor de vakbonden onbespreekbaar.

"Actiegroep is vastberaden"

"Ik denk niet dat er veel mensen zich door dat dwangbevel alleen zullen laten afschrikken", zegt de woordvoerder van de actievoerders Patrick Trusgnach. "De mensen in de actiegroep zijn vastberaden en willen koste wat het kost hun buit behouden. Wij zullen in elk geval erop toezien dat de mensen niet opgepakt worden."

Burgemeester Wim Dries (CD&V) van Genk hoopt intussen dat de directie van Ford niet meteen deurwaarders naar de poorten van het bedrijf zal sturen. Hij vreest voor een escalatie, de sfeer is nu immers al vrij grimmig.

De vakbonden willen zich niet uitspreken over de dwangsom voor de werkonwilligen, dat zou hun positie alleen maar bemoeilijken. De vakbonden willen dat de patstelling zo snel mogelijk doorbroken wordt zodat de productie weer op gang komt en het akkoord van het referendum nageleefd kan worden. Anderzijds zijn er bij de actievoerders natuurlijk ook vakbondsleden. Als ze die openlijk veroordelen, dreigt de achterban in twee kampen verdeeld te worden.