"Het staat buiten kijf dat we niet zonder cultuur kunnen"

De Antwerpse schepen van Cultuur Philip Heylen (CD&V) aanvaardt de uitgestoken hand van Guy Cassiers, de artistiek leider van het Toneelhuis. Dat heeft hij gezegd in "De ochtend" op Radio 1. Toch benadrukt hij dat hij het gek vindt "dat er naar argumenten gezocht moet worden om de meerwaarde van deelname aan kunst of cultuur te onderbouwen".

Philip Heylen reageerde op het pleidooi voor meer begrip dat Guy Cassiers gehouden heeft en het witboek van de kunsten "waarin hij voor iedereen onomstotelijk duidelijk wil maken hoe belangrijk de kunsten en hun ontwikkeling zijn voor de samenleving". "Ik voel me niet direct aangesproken door de noodzaak omdat ik heel sterk geloof in het feit dat kunst en cultuur essentieel zijn", reageert Heylen in "De ochtend".

Het conflict over de vraag om de naam van het De Coninckplein te veranderen, noemt hij wel "een voorbeeld van een slechte soap". "Langs verschillende kanten is er toen verkeerd gereageerd", aldus Heylen. "Ik vond het overdreven en het had weinig of niets met cultuur te maken."

"Ik vind het veel verloren moeite. We moeten nu verder en in dat opzicht vind ik het initiatief van Guy Cassiers heel goed. Hij is een verzoener en die aangereikte hand wil ik aanvaarden omdat het volgens mij buiten kijf staat dat we niet zonder cultuur kunnen."

Guy Cassiers is voor Kerstmis al ontvangen door Heylen. "We hebben de afgelopen 6 jaar goed samengewerkt met Cassiers en het Toneelhuis. Guy is een belangrijke speler en ik wil hier met hem en met de hele sector over nadenken."

"Het belangrijkste blijft dat we in Antwerpen een stevig cultureel akkoord hadden en dat we fors op cultuur ingezet hebben en dat staat ook in het nieuwe bestuursakkoord."