"Problemen in Limburg groter dan Ford alleen"

De economische problemen in Limburg zijn veel groter dan de sluiting van de Ford-fabriek in Genk alleen. Dat concludeert Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (SP.A) uit het eerste verslag van de expertenwerkgroep voor Limburg.

In de werkgroep zitten socio-economische partners en ook politici, die onder leiding van de Vlaamse regering de plannen voor een economische relance van Limburg moeten uitwerken. Professor Herman Daems, voorzitter van de expertengroep, heeft de krachtlijnen van dat plan voorgesteld.

Het rapport is voorgesteld aan de Vlaamse regering, maar over de inhoud van het rapport en de krachtlijnen is niet bekendgemaakt. Ook de situatie bij Ford Genk kwam kort ter sprake. Op 1 februari moet het eindverslag klaar zijn en kan de werkgroep starten met het uitvoeren van het plan.

Na afloop van de voorstelling zei minister Lieten (op kleine foto rechts) dat er veel problemen zijn in Limburg, meer dan Ford Genk alleen. 

"Als we kijken naar de groei en de jobcreatie die we nodig hebben, dan is dat probleem niet alleen gecreëerd door Ford. Ook in andere delen van de provincie moeten we nog een tandje bijsteken", zegt ze.

"De experten hebben een goede analyse gemaakt en er liggen ook goede voorstellen op tafel. Die gaan ze nu nog uitwerken."

Lieten vindt ook dat de achterstand op vlak van innovatie ingehaald moet worden. "Samen met de universiteiten en de kennisinstellingen zijn we bezig met innovatie, met onderzoek en ontwikkeling. Ook daarop moeten we inzetten want Limburg heeft nog altijd een achterstand op gebied van school en wetenschappelijk onderzoek."

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V, op kleine foto links) was minder pessimistisch. "Het was een belangrijke vergadering, waarbij duidelijk werd dat de werkzaamheden van Herman Daems en zijn team goed opschieten", zei Kris Peeters na afloop. "De krachtlijnen van het plan werden ons voorgelegd, waarna ieder lid van de werkgroep de mogelijkheid had om bijkomende insteken te geven. Dit moet leiden tot een coherent plan, dat gedragen is door een brede basis."