"Sommige dingen beter geregeld door lidstaten"

Vrijdag houdt de Britse premier David Cameron een langverwachte toespraak over de EU. Hij staat bekend als een koele minnaar van Europa, maar wat wil hij veranderd zien? Europees fractievoorzitter Martin Callanan van de Conservatieven licht een tipje van de sluier op in Villa Politica.

"Ik denk dat Cameron zal zeggen dat het Europese integratiemodel van de voorbije 50 jaar, waarbij de macht van de lidstaten naar de Europese Unie vloeit, voorbijgestreefd is", zegt Callanan.

De Europese Unie werkt aan nieuwe regels om de crisis in de eurozone op te lossen. Voor de Britten is dit een uitgelezen gelegenheid om hun eigen agenda op tafel te gooien. "Daarvoor moeten we de positie van de lidstaten bekijken die niet tot de eurozone horen. Wij zijn vóór het principe dat er misschien een nieuw model moet komen, waarbij de macht van Brussel naar de lidstaten terugvloeit." Londen heeft inderdaad al langer moeite met een EU die te veel macht heeft.

Wat moet er dan gebeuren volgens Cameron? "Hij zal zeggen dat er een heronderhandeling van de verdragen moet komen", zegt Callanan. "Ik denk dat hij zal zeggen dat dit heronderhandeld verdrag aan een referendum moet worden onderworpen."

Betekent dit een zogenoemde Brexit, waarbij Albion "het continent" weer de rug toekeert? "Ik denk dat Groot-Brittannië lid wil blijven, maar we moeten de mensen geven wat ze willen", vindt Callanan. "De Europese Unie heeft te lang de nationale democratieën vertrappeld."

De conservatieven willen wel zaken blijven doen, ook met Europa. "De eengemaakte markt is waardevol voor alle leden en we halen er ook voordeel uit", erkent Callanan.

Nu of nooit?

En wanneer moet dat allemaal worden gerealiseerd? "Dat is moeilijk te zeggen", moet Callanan toegeven, "u weet hoe traag de Europese Unie werkt. Wellicht ten minste enkele jaren."

Hij heeft er alle vertrouwen in, of dat zegt hij toch. "Ik denk dat de Britten ja zullen zeggen tegen een heronderhandeld verdrag. En als een meerderheid toch tegen zou stemmen, zou dat een democratische beslissing zijn."

Volgens de Britse conservatieven loopt het allemaal niet democratisch genoeg in de EU. Zo gaat de Europese Commissie strenger toekijken op de nationale begrotingen. "Ik begrijp waarom ze dat doen", zegt Callanan, "namelijk om de euro te redden. Maar waarom heb je dan nationale verkiezingen, als de economische politiek al op voorhand is bepaald door de Europese Commissie?" Hij is naar eigen zeggen voorstander van verschillende regels in een gediversifieerde economie, en volgens hem moet een toekomstig Europees verdrag dat ook weerspiegelen. Brussel die bepaalt dat iedereen even veel uren moet werken, eender waar in de Unie: dat is geen spek voor de conservatieve bek.