Beklaagden aardappelproces laten verstek uit protest

In Dendermonde is het proces begonnen tegen elf actievoerders die in mei 2011 een proefveld met genetisch gemanipuleerde aardappelen hadden vernietigd. Het proces begon al meteen met tumult: de elf beklaagden verlieten de rechtszaal omdat ze zeggen dat ze geen eerlijk proces krijgen.

In mei 2011 bestormde een groep actievoerders van de Field Liberation Movement een proefveld van de Universiteit Gent in Wetteren (kleine foto in tekst) en stortte zich met volle overgave op de genetisch gemanipuleerde aardappelplanten die er gekweekt werden. Niet om van de oogst te proeven, maar om ze te vernietigen.

Elf actievoerders moeten nu voor de rechter verschijnen voor de aangebrachte vernielingen, maar ook voor het toebrengen van slagen en verwondingen en bendevorming.

Het proces begon vandaag meteen met tumult. De elf beklaagden hebben namelijk beslist om verstek te laten en verlieten de rechtszaal. Ze zeggen dat ze geen eerlijk proces krijgen omdat het onderzoek alleen "à charge" gevoerd is en niet "à décharge".  Om dat recht te trekken wilden ze bepaalde getuigen laten verschijnen en videogetuigenissen laten horen maar dat is geweigerd.

Ook zijn ze ontevreden omdat de rechter niet inging op de vraag van 91 "vrijwillige beklaagden" om ook voor de rechter te kunnen verschijnen.

Onder die "vrijwilligers" zijn een aantal professoren, politici (onder wie Bart Staes van Groen), mensen van niet-gouvernementele organisaties en studenten.

De elf beklaagden zullen nu bij verstek veroordeeld worden en kunnen daarna verzet aantekenen tegen het vonnis. Vandaag wordt de zaak overigens alleen maar behandeld. De uitspraak is voor later, waarschijnlijk voor 12 februari.

"Wij zijn geen bende, wel bezorgde burgers"

Buiten aan de rechtbank kwamen een heleboel sympathisanten van de beklaagden samen. "Het lijkt wel een late kerstmarkt", merkte radiojournalist Philip Heymans op, met kraampjes van Oxfam en Greenpeace en mensen die zich aan de houtvuurtjes opwarmen.

De sympathisanten brachten ook eigen duurzame aardappelen mee om te benadrukken dat genetisch gewijzigde aardappelen gevaren inhouden voor mens en milieu.

Ze zijn het ook niet eens met de aanklacht tegen de elf actievoerders. "Er is geen bende, er is een bezorgde groep burgers met een groot maatschappelijk draagvlak die wensen te protesteren tegen onverantwoorde proefnemingen die invloed hebben op de gezondheid en het milieu", reageerde Karin Verelst.