Bijna 3.000 EU-burgers uitgewezen na OCMW-misbruik

In anderhalf jaar tijd zijn bijna 3.000 Europeanen hun verblijfsvergunning in ons land kwijtgeraakt omdat ze misbruik maakten van het OCMW. Dat schrijft De Morgen.

"Het gaat over mensen die hier nog maar een drietal jaar verblijven, maar in die periode toch een onredelijke belasting voor ons sociaal systeem vormen door veel te lang van het leefloon te genieten", zegt bevoegd staatssecretaris Maggie De Block (Open VLD, kleine foto) in "De ochtend".

Het misbruik kon worden opgespoord door gegevens van verschillende databanken te vergelijken. "Mijn administraties geven dat door aan de Dienst Vreemdelingenzaken en die gaan dan na wat er aan de hand is", gaat De Block verder. "Indien nodig kan dan hun verblijfsvergunning ingetrokken worden." Dat laatste is ook bij 2.907 mensen effectief gebeurd.