Forse premie voor omwonenden windmolens

Enkele gezinnen in Rekkem die binnen een straal van 250 meter van een windmolen wonen, krijgen een financiële compensatie van producent Electrabel. Het gaat om een contract omdat Electrabel van de betrokkenen een zogenoemde erfdienstbaarheid vraagt.

De bewoners krijgen een financiële compensatie omdat ze bepaalde verbouwingen op hun grond niet meer kunnen uitvoeren.

"In kader van de realisatie van windmolens gaan wij met eigenaars een contract aan omdat wij van hen een erfdienstbaarheid vragen, omdat dit voor hen een soort van beperking inhoudt", legt Sara De Bruyn van Electrabel uit. De bewoners kunnen bijvoorbeeld geen hoogstammige bomen planten of geen gebouwen hoger dan 20 meter bouwen.

Over de bedragen van de financiële compensatie wil Electrabel liever niets kwijt. "Het bedrag is afhankelijk van de erfdienstbaarheid", zegt De Bruyn. Volgens Radio 2 West-Vlaanderen gaat het om 5.000 euro per jaar, gedurende 20 jaar. Het zijn niet alleen inwoners van Rekkem die in aanmerking komen voor compensatieregelingen, zegt Electrabel nog.

Vorig jaar zijn er in Vlaanderen 37 windturbines op land bijgekomen. Dat is goed voor een extra vermogen van 78 MegaWatt. In 2011 werd er nog een extra vermogen van 110 MegaWatt gecreëerd. "Wil Vlaanderen zijn doelstelling inzake hernieuwbare energie tegen 2020 realiseren, dan zal windenergie sneller moeten groeien", zegt de Vlaamse WindEnergie Associatie (VWEA), de koepelorganisatie van de windenergiesector.

Op zee zijn er vorig jaar 30 windturbines bijgekomen, elk met een vermogen van 6,15 MegaWatt. Dit jaar moeten daar nog 15 à 18 nieuwe exemplaren bijkomen.

Vlaanderen wil tegen 2020 een vermogen van 1.500 MegaWatt uit windenergie halen. "Daarvoor moet er de komende zeven jaar minstens 130 MegaWatt per jaar bijkomen", becijfert de VWEA. Dat komt volgens de organisatie overeen met twee turbines per gemeente.