Sociale partners hebben akkoord bereikt

Vakbonden en werkgevers zijn het gisteren eens geraakt over de verdeling van 800 miljoen euro die regering wil vrijmaken. Na overleg is besloten om een aantal sociale uitkeringen en lage lonen lichtjes te verhogen. In ruil krijgen de bedrijven een bijkomende lastenverlaging. Het advies is voorgelegd aan de regering.

De vakbonden en werkgevers werden het eens over de verhoging van een reeks sociale uitkeringen. Zo kunnen de minimumpensioenen met 1,25 procent stijgen. Andere minima, bijvoorbeeld voor werklozen, stijgen tot twee procent en invaliden krijgen 100 euro extra vakantiegeld.

Wie het minimumloon van bruto 1.500 euro per maand verdient, krijgt er zo'n tien euro bij. De verlaagde minimumlonen voor wie jonger is dan 21, worden in twee jaar weggewerkt, zo staat in het advies van de sociale partners.

In ruil krijgen de bedrijven een bijkomende lastenverlaging van ongeveer 40 euro per kwartaal en per werknemer en er komt een verlenging van de bestaande regeling voor het brugpensioen, onder meer voor wie meer dan 20 jaar nachtarbeid verrichtte of in de bouw werkte.

De afspraken zijn vanmorgen overgemaakt aan de regering, het is nu wachten op groen licht uit die hoek. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over de overblijvende, zwaardere dossiers. Zo moeten dossiers als dat over een gelijk statuut voor arbeiders en bedienden en dat van de relance en competiviteit uiterlijk eind maart afgehandeld zijn. De modernisering van de arbeidsmarkt zou tegen eind januari worden onderhandeld.

Morgen komen vakbonden en werkgevers opnieuw bijeen om het overleg officieel op te starten.