Spoorstakingen zijn voorlopig van de baan

De socialistische spoorbond gaat voorlopig niet staken. De vakbondsafgevaardigen mogen van hun achterban voort onderhandelen over de spoorhervorming. De regering besliste eerder dat de spoorwegmaatschappij in de toekomst uit twee delen zal bestaan: de NMBS die de treinen doet rijden en Infrabel dat de sporen beheert.

De spoorbonden hebben zich altijd tegen zo'n tweedeling verzet. Toch zit staken er nog niet in, zegt Jean-Pierre Goossens (foto) van ACOD-spoor. "De uitkomst is zoals we gehoopt hadden. We hebben de voorbije dagen wel alle hens aan dek moeten roepen om wilde stakingen te vermijden", klinkt het.

"We zijn helemaal nog niet akkoord met de vooropgestelde duale structuur bij het spoor", waarschuwt Goossens, "maar vandaag is iedereen toch bezorgd om de reizigers".

De basis is er bijgevolg mee akkoord dat een actieplan wordt opgesteld, waarin enerzijds uitgestippeld wordt dat de reizigers geïnformeerd zullen worden over de verzuchtingen van het personeel en de vakbonden, en anderzijds dat het personeel op de werkvloer over de plannen ingelicht wordt.

Morgen raadpleegt ook de christelijke spoorbond zijn achterban.