We moeten op 22 of 25 mei 2014 naar de stembus

De volgende verkiezingen voor het Europees Parlement zullen plaatsvinden op donderdag 22 of zondag 25 mei 2014. Dat heeft Dirk Wouters, de Belgische ambassadeur bij de Europese Unie, gezegd in de Kamer.

Wouters was te gast in het federaal adviescomité. Daarin zitten leden van zowel de Kamer, de Senaat als het Europees Parlement. Samen met zijn adjunct Olivier Belle blikte Wouters vooruit op de Europese actualiteit van de komende maanden.

De dossiers die het meest met de aandacht zullen gaan lopen, zijn de onderhandelingen over een nieuwe meerjarenbegroting en de uitdieping van de Economische en Monetaire Unie.

In Wouters' uiteenzetting passeerden ook het werkprogramma en de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de EU de revue. Omdat het einde van de huidige legislatuur stilaan in zicht komt, ging Wouters ook even in op de volgende verkiezingen. "22 en 25 mei zijn de meest waarschijnlijke data", zei hij.

De exacte datum zal ook een impact hebben op de verkiezingen in ons land. Zo moeten de Vlaamse verkiezingen samenvallen met de Europese stembusgang. Daarom lijkt zondag 25 mei het meeste kans te maken.