Yves Desmet veroordeeld voor opiniebijdrage

De hoofdredacteur van De Morgen, Yves Desmet, is veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1 euro voor een opiniestuk dat hij schreef over de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois. De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) is verbijsterd over de uitspraak van de rechtbank van Mechelen.

Yves Desmet had in januari 2012 een standpunt geschreven nadat de procureur-generaal Yves Liégeois een huiszoeking had laten uitvoeren bij een van zijn diamantmagistraten.

De vrouw van Liégeois stapte naar de rechter omdat Desmet onherstelbare schade had toegebracht aan haar gezin in de nasleep van de zogeheten diamantoorlog bij het Antwerpse openbare ministerie.

De vrouw van Yves Liégeois vroeg een vergoeding van 19.000 euro, maar dat bedrag is niet toegekend. De burgerlijke rechtbank van Mechelen kende haar een schadevergoeding van 1 euro toe.

De rechter vindt dat Desmet in de fout is gegaan bij het vormen van zijn opinie. "Het bronnenonderzoek van Yves Desmet heeft zich beperkt tot persartikels van derden. Van eigen onderzoeksjournalistiek blijkt in het opiniestuk en de op tv herhaalde inhoud dus bitter weinig. De rechtbank oordeelt dat de uitlatingen van Desmet "foutief waren uit het oogpunt van objectieve berichtgeving". Desmet gaat hoger beroep aantekenen tegen de uitspraak.

"Aantasting van de persvrijheid"

De Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) neemt met verbijstering kennis van de veroordeling van Yves Desmet. "De veroordeling van Yves Desmet is al de tweede veroordeling op rij van journalisten die op de meest normale wijze gebruik maken van hun vrijheid van meningsuitiing", meldt de VVJ.

Op 11 december 2012 werd het magazine MO* veroordeeld voor de publicatie van een karikatuur van de industrieel Georges Forrest. De VVJ beklemtoont dat het in beide gevallen gaat om "een uiterst normale uitoefening van de informatie- en opinievrijheid". "Deze publicaties veroordelen komt neer op een zware aantasting van de persvrijheid. Door hun precedentwaarde hebben ze een nefast effect op commentaarschrijvers, opiniemakers, columnisten, cartoonisten en op alle journalisten in het algemeen", meldt Pol Deltour van de VVJ.

De journalistenvereniging meldt dat het zowel Desmet als MO* steunt in hoger beroep. "Zonodig dient beroep te worden aangetekend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg", besluit Deltour.