"Coene moet zich buiten het mêlee houden"

Minister-president Kris Peeters (CD&V) is niet gediend van de uitlatingen van gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank over het aantal Vlaamse ambtenaren. Coene heeft zich niet met de politiek te bemoeien, klonk het vanmiddag tussen de lijnen door in "Villa politica".

Gouverneur Coene veroorzaakte gisteren ophef met zijn stelling dat er in de gewesten tussen 2000 en 2010 een kwart ambtenaren zijn bijgekomen. Dat staat haaks op de afspraken, luidde het. Ons land moet besparen op het overheidsapparaat en dat geldt ook voor de gewesten.

Peeters reageerde vanmiddag licht gepikeerd op die uitspraak. "Ik zou niet durven zeggen dat de gouverneur van de Nationale Bank liegt, maar zijn kritiek klopt niet." Er zijn de laatste jaren wel degelijk inspanningen geleverd, stelt Peeters, om het aantal ambtenaren verder te verminderen. "Denk maar aan de zes procentnorm waar Vlaams minister van Ambtenarenzaken Geert Bourgeois (N-VA) op toeziet."

Definitie van ambtenaar

"En wat is de definitie van ambtenaar? Wij hebben ambtenaren in het onderwijs, in ziekenhuizen. We hebben in hen geïnvesteerd en hebben die onderwijzers en leerkrachten hard nodig. Als de analyse wordt doorgetrokken, moeten we dan het aantal leerkrachten of personeel in de ziekenhuizen verminderen? Dit moet genuanceerd en sector per sector bekeken worden."

Peeters wil het niet letterlijk zo gezegd hebben, maar hij verwijt Coene aan politiek te doen. "De gouverneur van de Nationale Bank moet neutraal blijven en zich buiten het mêlee houden. Hij heeft een belangrijke taak en moet goed opletten wanneer hij uitspraken doet die politiek niet volledig zijn", aldus Peeters.

"Uitspraken bieden geen toegevoegde waarde"

Het feit dat zijn partijgenoten Hendrik Bogaert en Steven Vanackere, Coene gisteren bijsprongen, is duidelijk ook niet echt in goede aarde gevallen. De twee federale excellenties lieten verstaan dat het federale niveau op het vlak van de ambtenaren meer inspanningen doet dan het Vlaamse.

"Die uitspraken houden geen steek. Wij doen wat we kunnen en we hebben daar ook afspraken over met de vakbonden. Het is geen wedstrijd federaal vs. Vlaams. Ik spreek me niet uit over wat het federale niveau doet met de ambtenaren en ik zou het zeer appreciëren mocht het federale niveau hetzelfde doen."