"Veiligheid kinderen is onze belangrijkste taak"

De Amerikaanse president Barack Obama en vicepresident Joe Biden hebben hun langverwacht wapenplan voorgesteld. Het plan omvat 23 krachtlijnen, de belangrijkste ervan is dat iedereen die een wapen wil kopen, gescreend zal worden. Obama riep het Amerikaanse Congres ook op om haast te zetten achter de goedkeuring van het plan.
AP2013

"Geen enkele wet kan het geweld of het kwaad tegenhouden", zei Obama. "Maar als we ook maar een leven kunnen redden met deze wet, dan moeten we dit doen."

Obama somde de 23 punten van het plan daarna een voor een op. Het belangrijkste voorstel is dat er voor elke wapenverkoop voortaan ook een "background check" komen. Het invoeren van zo'n vragenlijst ligt zeer gevoelig in de VS, maar de aanwezigen in het Witte Huis begonnen een spontaan applaus.

Voorts wordt ook de verkoop van gevechtswapens verboden. Wapens voor particulieren zullen voortaan maar een kogellader van 10 kogels mogen hebben. Er komt extra geld zodat scholen 1.000 man extra personeel kunnen aannemen, bijvoorbeeld voor extra veiligheidspersoneel. De productie en invoer van kogels die door kogelvrije vesten geraken, moet worden stopgezet. En er komt onderzoek naar de oorzaak en preventie van wapengeweld, ook de invloed van videospelletjes zal worden onderzocht. Het wapenplan kost 500 miljoen dollar, geld dat voorzien zal worden in de begroting voor 2014.

AP2013

"Geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid"

Obama riep het Huis van Afgevaardigden op om zijn voorstel snel goed te keuren. Het Amerikaanse Congres is sterk verdeeld over de zaak. De Republikeinen zijn fel tegen wat zij noemen het inperken van hun vrijheid. "Het beschermen van onze kinderen mag geen verdeeldheid zaaien", stelde Obama. "Om echte verandering teweeg te brengen moet ook het Congres in actie komen. En de tijd dringt."

"Dit is het land van de vrije mensen en dat zal het ook altijd blijven. Maar tegelijkertijd met de vrijheid om ons eigen leven te leven komt ook de verantwoordelijkheid voor de anderen. (...) Elke dag uitstel zal alleen maar nieuwe doden door wapengeweld opleveren." Overigens zou Obama ook zoeken naar maatregelen waarvoor geen toestemming van het Congres vereist is.

"Begrip tijd veranderde voor jullie voor altijd"

Hoewel Obama duidelijk zijn best deed om ook zijn menselijke kant te laten zien, kwamen de emotioneelste woorden van iemand anders. Vicepresident Joe Biden sprak zijn steun uit aan de families van de slachtoffers van het drama in de Sandy Hookschool in Newtown, Connecticut. Enkelen van hen waren in de zaal aanwezig (kleine foto).

“Sinds jullie het nieuws kregen verloopt de tijd voor jullie niet meer in dagen, maar in minuten en seconden. Minuten en seconden zonder jullie dierbare. Ik bewonder jullie vastberadenheid en integriteit. Wij hebben de morele verplichting om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer kan gebeuren", aldus Biden. De vicepresident deed het voorbereidend werk voor het wapenplan.

Obama verwees tijdens het voorlezen van de 23 krachtlijnen ook geregeld naar de brieven die hij van Amerikaanse kinderen gekregen had na het bloedbad in Newtown. Vier van de jonge briefschrijvers waren ook aanwezig.

Na het afroepen van de 23 krachtlijnen volgde een daverend applaus van de aanwezige pers. Het wapenplan is een rechtstreeks gevolg van de schietpartij in Newtown, vandaag exact 33 dagen geleden. Bij die schietpartij kwamen 20 schoolkinderen en zes leerkrachten om.

AP2013