Aantal rijstroken in Wetstraat weer van 2 naar 3

Het aantal rijstroken in de Wetstraat verandert weer: van 2 naar 3. In oktober was het aantal rijstroken nog verminderd van 4 naar 2, maar omdat er te veel files waren op de Kleine Ring en bij het parlement, wordt een parkeerstrook afgeschaft. Dat meldt Brusselnieuws.be.

Voor oktober vorig jaar waren er 4 rijstroken in de Wetstraat, 2 in elke richting. Er waren geen fietspaden tussen de Kleine Ring en de Koningsstraat. Toen de gewestweg een opknapbeurt kreeg in oktober, kwamen er 2 fietspaden bij en een parkeerstrook voor het parlement. 

Dat ging ten koste van het aantal rijstroken voor de bestuurders. In elke richting was er nog maar 1 rijstrook beschikbaar, hetgeen geleid heeft tot lange files tussen de Kleine Ring en het parlement. Te lange files, waardoor de stad Brussel heeft beslist om het aantal rijstroken weer op te trekken, ten koste van de parkeerstrook aan het parlement.

"Er komen 3 rijstroken, 2 in de richting van Brussel en 1 de stad uit. De fietspaden blijven. De parkeerstrook wordt afgeschaft", zegt Els Ampe (Open VLD), de nieuwe schepen van Mobiliteit en Openbare Werken. "De ministers kunnen aan hun kabinetten parkeren, de parlementsleden achter het parlement."

De nieuwe wegmarkeringen zullen wel nog even op zich laten wachten. "Nu is het te koud. Het moet eerst een paar dagen vijftien graden zijn, anders hecht de verf niet", aldus Ampe.