Solliciteren met anonieme cv? Werkgevers zeggen neen

Minister van Werk Monica De Coninck (SP.A) wil anoniem solliciteren mogelijk maken. Zo zouden meer vrouwen, mensen met een handicap, ouderen en allochtonen makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, zegt ze. De werkgevers zien anoniem solliciteren niet zitten.

In de beleidsnota van De Coninck staat dat de regering initiatieven zal nemen om de diversiteit in de private en publieke sector te verhogen. Een van die initiatieven is anoniem solliciteren.

Volgens De Coninck zullen vrouwen, ouderen, mensen met een handicap en allochtonen zo makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt omdat alle kandidaten bij een anonieme sollicitatie dezelfde kansen hebben in een eerste selectieronde.

"Ik ontmoet heel wat mensen, bijvoorbeeld een iets ouder persoon die zegt: "Wij proberen wel een job te zoeken maar van zodra ze onze leeftijd zien, worden we al niet meer uitgenodigd. We hebben het gevoel dat onze kandidatuur direct in de vuilbak belandt". Ik hoor ook dat mensen met een vreemde naam in een aantal gevallen gewoon niet meer uitgenodigd worden."

"We moeten dit bespreekbaar maken en een van de instrumenten, is anonieme cv's of toch, het minder persoonlijk maken van de cv zodanig dat iedereen gelijke kansen krijgt. Hoewel het geen mirakeloplossing is."

Werkgevers zien anonieme cv's niet zitten

De concrete invulling van hoe anoniem solliciteren moet gebeuren, wil De Coninck overlaten aan de sociale partners: de werknemers- en werkgeversorganisaties. Die laatsten reageren alvast sceptisch tot negatief.

Zelfstandigenorganisatie Unizo heeft geen goede ervaring met anoniem solliciteren en wil niet dat het verplicht wordt.

"Er zijn al experimenten geweest in de privésector met anoniem solliciteren en daar zijn 2 dingen uit gebleken. Ten eerste, dat het quasi geen effect heeft voor de doelgroepen. Ten tweede, dat het veel administratieve rompslomp voor de bedrijven met zich meebrengt. Dus we hebben sterke vragen bij die techniek maar we zijn wel bereid om een nieuw experiment op te zetten op vraag van de minister", zegt Karel Van Eetvelt (foto links).

Ook zelfstandigenorganisatie NSZ is niet wild enthousiast over het voorstel. Het NSZ noemt het een "rondje bedrijven pesten" omdat anonieme sollicitaties volgens de organisatie tot langere sollicitatieprocedures zullen leiden. En discriminatie kan nog altijd optreden in een volgende fysieke sollicitatieronde, stelt het NSZ.

"De werkgever heeft niet alleen veel tijd verloren, maar het schept ook valse verwachtingen bij de kandidaat. Het is duidelijk dat dit een totaal verkeerde invulling van de diversiteitsregels is", zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van NSZ (foto links).